From: "Gulbrandsen, Merethe" <Merethe.Gulbrandsen@domstol.no>
To: heidi@villmarken.no,
	kvd@hulaas.no
Subject: Sak 14- 103486TVI-OTIR/07 Utsatt frist for avsluttet
 saksforberedelse og sluttinnlegg
Date: Tue, 4 Aug 2015 08:35:18 +0000

Det vises til dagens telefonsamtaler med hhv Dammann og Voie Danielsen 
i forbindelse med ovennevnte sak.

Retten har utsatt fristen for avslutning av saksforberedelsen til 7. 
august 2015. Dette innebærer at partene gis frist til fredag 7. august 
2015 med å fremlegge bevis i prosesskrivs form samt inngi 
sluttinnlegg. Sluttinnlegget skal kun kort angi den påstand, de 
påstandsgrunnlag og de rettsregler som påberopes i tillegg til de 
bevis som ønskes ført.

Det kan ikke påregnes ytterligere fristutsettelse.

Mvh
Merethe Meling Gulbrandsen
tingrettsdommer

Oslo tingrett avd. 7
C. J. Hambros plass 4
P.b. 8023 Dep. 0030 Oslo
Tlf: +47 22035418, sentralbord + 47 22 03 52 00
Faks: + 47 22035388
E-post: merethe.gulbrandsen@domstol.no