Anbefalingsliste over gode og dårlige advokater

I dag har jeg sittet sammen med et annet offer for ikke bare dårlig advokatarbeid, men regelrett bedrageri.
Det er særdeles skremmende å oppdage at advokaten en har engasjert viser seg å føre saken delvis til motpartens fordel. Dette må vi få en sikkerhet mot. Det sies at en kan klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg, men Advokatforeningen er advokaters interesse organisasjon og det er allmenn kjent at “En lar ikke bukken passe havresekken”.
De siste ukene har jeg vært i kontakt med mange som har fortalt om skremmende opplevelser i forhold til dårlige og grådige advokater.  Fortsett å lese Anbefalingsliste over gode og dårlige advokater

Det ble ingen fortsettelse på fredag 21/8.

Skrevet av Enrique Perez-Terron 23/8-2015. Natt til fredag ble Heidi lagt inn på legevakten. Hun ble der til observasjon til lørdag morgen formiddag.

Bakgrunnen for overanstrengelsen var at retten avskar så mye av hennes bevis at hun ikke lenger hadde noen sak. Denne avskjæringen kom én virkedag før saken skulle begynne. Fortsett å lese Det ble ingen fortsettelse på fredag 21/8.

Rettssaken fortsetter i morgen fredag 21.august

Rettsdagen fortsetter i morgen fredag 21.august også. Vi begynner kl.9 i
Oslo tinghus sal 275. Da blir det prosedyre.
Det har vært en utrolig støtte at så mange har sittet på tilhørerbenken og fulgt forhandlingene.Saken har tatt mye lenger tid fordi dommeren nektet meg å fremlegge de fleste av mine bevis, som lå i saken, en virkedag før hovedforhandlingene. Det var min motpart adv.Ø sin advokat som krevde avskjæring av mine bevis 7.august og retten godtok det uten videre. Jeg trodde ikke det var mulig. Ikke bare bevisene klarte min motpart å få retten til å avskjære, men også noen av mine vitner.
De fikk bevisene mine avskåret så sent at det var for sent å anke.
Dette snudde helt opp ned på alt jeg hadde forberedt og har gjort saken betydelig mer krevende som selvprosederende mot to advokater

Adv. Bjørn Ivar C. Østberg har stevnet meg for retten

Det er ikke rettssak i dag onsdag 19. august.
Rettssaken fortsetter i morgen torsdag kl.9.
Jeg vil skrive mer på bloggen i løpet av dagen.

Jeg har vært ute i mange vinternetter før, men å sitte ved siden av adv. Østberg som ikke førte saken min, er noe av det mest skremmende jeg har opplevd. Det medførte at jeg dessverre måtte legge ned mitt livsverk, se https://www.villmarken.no. Fortsett å lese Adv. Bjørn Ivar C. Østberg har stevnet meg for retten

Hvordan adv. Bjørn I. C. Østberg rotet bort tiden Uklar tanke = uklar tale, eller omvendt

Skrevet av Cand. Philol. Camilla Lindblad

Jeg har pint meg gjennom hele innledningforedraget og prosedyren til adv. Bjørn I. C. Østberg og kan ikke la være å kommentere det jeg har hørt, i håp om at det jeg skriver skal kunne hjelpe dem som i fremtiden måtte komme i en knipe, hvor det å hyre en advokat er tvingende nødvendig. Fortsett å lese Hvordan adv. Bjørn I. C. Østberg rotet bort tiden Uklar tanke = uklar tale, eller omvendt

Generøs på min bekostning

I går ringte Jan. Han hjelper meg med å skrive ut lydopptakene fra rettssaken. Han holdt på med å skrive ut opptaket av innledningsforedraget til adv. Jervell, motpartens prosessfullmektig.

Han var opprørt i stemmen.  Fortsett å lese Generøs på min bekostning

Sluttinnlegg

I dag må jeg begynne på sluttinnlegget. Jeg fikk brev fra dommeren med pålegg. Det må være ferdig til mandag.

Men hva skal det inneholde? Enrique Perez- Terron, som var den som hadde gått igjennom regnskapene før rettssaken og skulle ha vitnet om resultatet av gjennomgangen, har vært snill og brukt av sin tid til å hjelpe meg. Han slår opp i tvisteloven Fortsett å lese Sluttinnlegg

Savn

Jeg savner å speide etter bjørner. Jeg savner å ta folk ut i naturen, vise dem og gjøre dem trygge på det gode og enkle livet. Enda et år, enda en sommer sitter jeg møysommelig og lærer bokstavenes språk, ordene, for å kunne forsvare meg mot de som har papirenes og språkets makt. Indianerne kalte den hvite mann the paper tribe og folket som snakket med to tunger5 Glatt-2014-03-30-18h02m42s131 - Kopi

Lydfil 6: Adv. Østberg har fakturert 128,25 timer for å forberede seg og allikevel kom han uforberedt i retten.

Foruten 147,5 timer til prosesskrivene og 29 timer til gjennomføring av hovedforhandlingen, fakturerte adv. Østberg meg for 43,75 timer innledningsvis for å sette seg inn i saken, 58,75 timer til å forberede seg før hovedforhandlingen, og ytterligere 25,75 timer til forberedelser mellom rettsdagene. Likevel sier han på dette opptaket at han ikke fikk nok tid. Hvor mye tid skulle han egentlig hatt for at det skulle være nok?

Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.

Østberg: Æh. Videre ææh baserer kravet om erstatningsak på ææh de innskudd på lån ææh som saksøktes foreldre ga til æh partene, æh og som [THD] igjen fikk fratrekk for i forbindelse med arveoppgjøret ææh, som forskudd på arv.
Ø: Dette var midler som partene hadde en enighet om æh at skulle investeres i eh, både leir og også løpende utgifter ææh og æhm. Vi har da både på utdraget, vært innom utdraget side 3, hvor denne, denne kalenderen med noteringer ææh på lån til partene, ææh ble eh gjennomgått og ææh, det disse summeringene da materialiserer seg på utdraget side 83.
Ø: (Blar i papirer)… æh, nei åtti……… (blar) nei,….fremføring, æh beklager,
Ø: (Blar)
Dommeren: Åttitre?
Ø: Nei, det er feil.
D: Javel.
Ø: Feil henvisning. (blar) … Det står (blar) … (mumler) … Det var åttitre (blar) … Jo, jo det er 83. Men, nå ble jeg litt usikker på om den er dokumentert.
D: Nei, den er ikke det.
Ø: Nei. Men det er i hvertfall [RD] sin oppsummering av alle summene.
(blar videre)
Både, eh bruddet på selskapslovens to-tyve om deltakers forvaltningsmyndighet, jf også selskapslovens §2-18 om daglig leders kompetanse, anføres å danne erstatningsgrunnlag. Eh som vi har vært inne på så mener vi også at det foreligger brudd på selskapslovens §2-7 ved at midler tilhørende selskapet og [RD] var sammenblandet. Æh og samlet sett så æh gir dette grunnlag for erstatning. Æh, oppe i det hele så vil det også være relevant i forhold til vurderingen ææh, dette styrkeforholdet mellom partene. [RD] kjennskap til [THD]s situasjon, noe som gjorde at hun enklere kunne utnyttes i den situasjonen.
Når parten eh, så sak søk eh er, har gjort et stort poeng av at bevissituasjonen, i og at tatt i betraktning at man, man æh, æh kommer, altså anfører erstatningskravet æh blant annet på æh forhold som kan danne æh, eller som er straffbare, at dette da øker beviskravet.
Æh, da har man æh, æh noen henvisninger ææh, til blant annet en lagmannsrettsdom. Akkurat til det så vil jeg jo si det at eeh erstatningskravet eh bygger jo på, eh helt riktig, korrekt, forhold som kan anses som straffbart, men eeh, eh saksøker har jo selv faktisk innrømmet eeh, flere av forholdene. Ææh, så det kan ikke, da være, ææh, det kan ikke da være slik at, at det da skulle ligge ææh, at man kan anføre et sterkere bevismessig krav, så lenge eh så lenge saksøker selv har innrømmet eh flere forhold.
Ø: Æh, relevant rettspraksis er æh, æh i forhold til erstatningsberegningen finner vi da eh, eh i mitt juridiske utdrag, og det er denne….dommen
D: Hålogaland?
Ø: Ja.
Ø: (Blar videre)
D: (Spør igjen).
Ø: Hm, ja. (blar videre)
Ø: Hvor ble den av? (Blar videre).
Ø: Og den begynner da, siden jeg ikke har paginert, etter den første dommen.
Ø: (Blar igjen).
Ø: Det som er litt spesielt med, med, med dommen er at, at, at her er det forhold både i forhold til et ANS og i forhold til eeeh, et AS.
Ø: Ehm, ehm (blar videre i papirer)
Ø: Og det som, eeh, det som også har vært ææh, har vært å merke seg er at, at når Hålogaland lagmannsrett kommer til at det er en erstatning til deltageren, som tilkjennes eeh, eeh, (blar mens han snakker) eh istedenfor at det er til ANS-et. Eeh.
Ø: Eeh. (leter videre i papirene).
Ø: Og her er det også eeh, basert på (blar mens han snakker) eeh, at den ene har gjort investeringer som den andre skulle gjøre like, like mye til, men.
Ø: (blar videre i papirene)
Ø: Jeg beklager, jeg har, jeg, det ble litt for liten tid til at jeg klarte å, å.
D: Du bare viser til dommen, du så.
Ø: Ja, da viser jeg til.
D: Vi gidder ikke å bruke tiden løper vekk.
Ø: Eeh, det siste punktet eeh, som vi må gå igjennom, eeh, som vi må gå igjennom er, eh, dette kravet om utlevering av firmaets eiendeler i form av all mail og annen kundekorrespondanse

Her har vi hørt adv. Østberg prosedere et erstatningskrav. For å få medhold i et erstatningskrav må man godtgjøre en rekke ting:   Fortsett å lese Lydfil 6: Adv. Østberg har fakturert 128,25 timer for å forberede seg og allikevel kom han uforberedt i retten.