Lydfil 7: Adv. Bjørn I. C. Østberg gir bort min tid til motparten.

Dommeren varsler min motparts adv. Jervell om at han løper ut på tid under sitt innledningsforedrag. Men så griper min advokat Bjørn Ivar Christie Østberg inn, og sier “du skal få den tiden du trenger.”

Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.

Adv. Jervell:Så går jeg over på det som… heter gjeld til Turid Heidi Dammann.
Dommeren: Men den –
Adv. Jervell: Ver – ( i munnen på dommeren)
Dommeren: Den, den oppstillingen hans over privatregnskap, den har vært, det er den som er på side 245 følgende.
Adv. Jervell: M!
Dommeren: Ja. Skal vi se, eh, vi bør kanskje ta en pause nå. Vi har holdt på halvannen time – nesten.
Adv. Jervell: Ja, jeg har noe å gå gjennom.
Dommeren: Før vi tar pause?
Adv. Jervell: Ja, eller før ehh… altså som del av mitt innlednigsforedrag.
Adv. Østberg: Men vi… altså jeg… vi… ehh du skal få den tiden du trenger! (smilende i stemmen)
Adv. Jervell: Fordi ja, fordi ja… det tar sikkert noe kanskje som ikke du trenger.
Adv. Østberg: Nei-nei-nei, du skal få den –
Dommeren: (avbryter adv. Østberg ) Xxx xxx sier det sånn, men det lå liksom i kortene… jeg sa jo allerede innledningsvis, at jeg har litt dårlig tid med denne saken,…

Partene var på forhånd blitt enige om en fremdriftspaln der det var satt av 2 timer til hver av advokatenes innledningsforedrag. Dommeren har da plikt til å styre forhandlingene slik at tidsplanen holdes. Men når min advokat griper inn på denne måten har ikke dommeren lenger noen grunn til å gripe inn, for da er jo partene enige.

Etterpå krevde adv. Østberg at jeg fjernet noen av mine vitner, ettersom tidsplanen nå hadde røket. Da hadde adv. Jervell gått 50 minutter over tiden, adv. deretter hadde adv. Østberg selv gått 53 minutter over tiden da det ble hans tur. I tillegg til dette varte min motparts partsforklaring i 2 timer og 46 minutter mot de oppsatte 2 timer. Da turen kom til meg og min partsforklaring fikk jeg kun 1,5 timer og ikke to timer, for det var det ikke nok tid til.

Jeg hadde bevisbyrden og det at adv. Østberg hele tiden var opptatt av å please motparten og legge det best mulig til rette for dem, gjorde at jeg ikke fikk mulighet til å legge frem viktige sider av min sak.

Under min motparts partsforklaring, hadde hans adv. Jervell bistått ham ved å stille en rekke spørsmål som fikk frem anførsler som de ønsket å få frem. Advokat Østberg ga ikke meg noen slik bistand. Da min tid var ute, var den bare ut, og det var å gå rett over på neste punkt i programmet.