Adv Østbergs prosedyre: Glemt å dokumentere. Lydklipp 3

Nedenfor kan du høre en episode fra min advokat Bjørn Ivar Christie Østbergs prosedyre under rettssaken hvor han skulle være min advokat
Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.


Adv. Østberg: Eh, I utdraget på side 378 så har vi fremlagt eh,… akkulum…Eh, altså – eh, eh, eeh… … Akkumulert…
Dommeren: 378?
Adv. Østberg: Ja, 378, der….
Dommeren: Er den dokumentert?
Adv. Østberg: Den er ikke dokumentert. Eh, men jeg, jeg, jeg viser i hvert fall til at der foreligger det i hvert fall, der ligger det i hvert fall en akkumulert hovedbok. Eeh, eh på 464. Men det mener jeg vi har dokumentert…, det skal jeg bare dobbeltsjekke… Nei, muligens ikke. Eh… siden jeg ikke har markert der. Men der er det i hvert fall regnskap, balanse og resultat…
Dommeren: Men, du har ikke dokumentert noe der heller.
Adv. Østberg: Nei. Eh…
Dommeren: Det var det jeg prøvde å finne ut av, da. Om det var dokumentert noe regnskap eller, men det har du heller ikke gjort. Annet enn disse skjemaene og…. Og sånne i forbindelse med ligningen, da.
Adv. Østberg: Ja. Ja. Der ligger i hvert fall regnskap, balanse og resultat frem til kravet om utløsning ble fremsatt i 2010. Og på 466 så ligger det en nærings, en næringsoppgave beregnet fra, i 2010 fra første i første. Æh
Dommeren: Anser du dette som dokumentert, eller hva skal jeg gjøre med det?
Adv. Østberg: Æh, det får, eh, He! Det får eh. Det får administrator ta stilling til. Ehm, ehm, det har vært et vanvittig tidspress i, i saken, og som min kollega var inne på, så hadde vi dårlig tid, eh, både på innledningen og for så vidt un, under veis, men eh.
Dommeren: Ja, ja.
Adv. Østberg: Men dokumentene ligger der hvis æh, æh, hvis retten av eget initiativ ønsker å undersøke dem.
Dommeren: Kan du, da må du si noe om det i en replikk, da.

Hvorfor er dette et problem?

En rettssak skal være muntlig. Dette gjelder også bevisførselen. Selvangivelser, regnskaper og andre dokumenter som skal bevise noe, må gjennomgås muntlig.

Etter hvert som beviser blir gjennomgått, setter dommeren et merke i sine kopier av dokumentene, for når han skal skrive dommen vil han normalt kun forholde seg til de beviser som er gjennomgått.

Da sies det at dokumentet er dokumentert.

I saker med mange dokumenter, blir dokumentene heftet sammen i en bok som kalles faktisk utdrag. Dommeren og partene har identiske kopier av utdraget, og under bevisførselen vil partene be retten se på side slik-og-slik, når de vil gjennomgå et bevis.

Når bevisførselen er ferdig, vil hver av partenes advokater holde en prosedyre. Da skal de oppsummere bevisene, klarlegge sammenhengen mellom dem, og også gi sitt syn på hvordan gjeldende rettsregler kan anvendes på det som er bevist.

Denne saken skulle handle om å finne verdien av et firma. Da er regnskapet sentralt. Men min advokat har klart å gjennomføre hele innledningen og bevisførselen uten å vise til noe konkret i regnskapet. Derfor har han heller ikke dokumentert regnskapet. Nå risikerer han at dommeren prøver å avgjøre sakens spørsmål på grunnlag av det som er er fremført muntlig så langt, uten å ha noen tall i regnskapet å bygge på. Er det da noe rart at dommeren så bort fra det meste av det som ble anført i saken, og bare tolket regnskapet etter eget skjønn?

Klippet omfatter tiden fra 0:18:46 til 0:20:43 av opptaket av prosedyren.

6 kommentarer til «Adv Østbergs prosedyre: Glemt å dokumentere. Lydklipp 3»

  1. Takk for klippet, den var utrolig morsom og fikk meg til å le 🙂
   Og dessverre illustrerende i forhold til hvordan jeg opplevde deler av rettssaken og rettsvesenet. Tro hvor mange som har opplevd det samme som meg.

 1. Takk for informasjonen, rettsystemet idag er til de grader så råttent at det virker som om lovene brukes for å beskytte mer eller mindre kriminelle advokater mot almuen .
  Jeg har jobbet med barnevernssaker i mange år og jeg råder alle til å setet seg grundig inn i lovverket som det her gjøres.
  Vi kan ikke stole på at noen advokater overhodet gjør jobben sin .
  En advokat fra ett kjent advokatfirma unnskyldte seg med at han ikke var i form fordi han satt og halvsov under avslutningen i tingretten , mens faren i denne saken måtte høre på udokumenterte angrep vedr. hans psykiske ustabilitet og hvordan en meget kjent lege regelrett ble ledd ut da han vitnet for denne “faren”:https://www.youtube.com/watch?v=LrVOiV_7rJg

  1. Hvis vi ikke får bedre sikkerhet i forhold til advokattjenester må jus bli et obligatorisk fag på skolen. Og vi trenger noen som lager kurs for folk som må prosedere selv. Ikke alle har økonomi til å engasjere dyre advokater. Når nivået på advokaters arbeid kan være så katastrofalt lavt trenger vi også kunnskap slik at vi tidsnok kan avsløre om advokatene er kompetente eller ikke.
   Vi trenger å få belyst hvordan dyre og dårlige advokater er en trussel mot vår rettssikkerhet og finne en løsning på disse problemene.

   .

 2. Dette er en svært krevende og ubehagelig oppgave for Advokatforeningen, men om dens ledere tenker seg godt og klokt om sammen med de 100 kompetansemessig beste og mest åpne, modige og samtidig frittalende advokatene i landet, så har de ikke noe valg ift å sørge for at advokater i Norge kvalitetssikres tilstrekkelig og i nødvendig grad utover i deres yrkesliv samt får betalt som fortjent for jobben de faktisk gjør som talsmenn og sakførere for borgere som av ulike grunner ikke kan være sine egne advokater og prosedere sakene sine selv før rettssystemet med gode veiledere, samt i domstolene med kyndig og høykompetent hjelp fra dommerne.

  Takk for at du Heidi gjør en utrettelig jobb for å hjelpe advokatforeningen og alle andre ansvarlige jurister, offentlige ledere og landets politikere med å ta tak i en av rettsstatens viktigste rettssikkerhetsoppgaver knyttet til dette.

 3. Vi opplevde også et sjokk da vi var i retten. Mye likhetstrekk med din sak Heidi. Advokat Geir Knudsen forteller oss at rettsbefaringen bør gå uten de sakkyndige og dette tror vi på. Så lar Knutsen motparts sakkyndige komme 1 rettsdag når vi står uten Sintef byggforsk. Sintef byggforsk skulle være vårt vitne i saken mot Protector. Knutsen hadde sagt til oss at det var best at de sakkyndige kom 2. rettsdag og slik var programmet satt opp av han. Han sa det ville gå roligere for seg på rettsbefaringen som skulle være 1. rettsdag. Men når vi kom inn i rettslokalene 1. rettsdag så sitter Protectors sakkyndige I salen. De kommer så på rettsbefaringen som advotat Knutsen hadde lovet skulle gå uten sakkyndige. Knutsen vet da at Sintef byggforsk ikke er tilstede. Sintef byggforsk skulle selvfølgelig vært tilstede når motparts sakkyndige var der. Knutsen har markedsført seg på nettet at han har kjøp og salg av boliger som sitt spesialområde. Helt utolig at han klarer å ødlegge en rettsak og legge til rette for motpart på en slik måte. Vi fant heller ikke vårt vitne som vi hadde innkalt. Det viser seg at det er Knutsen som har sendt hjem vårt vitne i saken. Han rekvirerte også en takstmann som viser seg å ha jobbet for Protector i en årrekke. Takstmannen gikk bort fra egen rapport mens Knutsen sto utenfor kjeller og tok seg en sigar. Vi ropte flere ganger, men ingenting skjedde. Hadde vi tatt saken som selvprosederende hadde vi hatt kontroll og vi hadde kommet mye bedre ut en denne advokatsmørja her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.