Ber Sorenskriveren gripe inn

Dette er en fortsettelse av: “Rettssak uten bevis

17 august (mandag, 1 rettsdag). Jeg antok at dommeren ikke hadde lest prosesskrivet som bilagene var til, og derfor ikke hadde forstått sammenhengen mellom bevisene og min anførsel om kontraktbrudd.

Jeg håpet at jeg skulle klare å overbevise retten om at avskjæringene var feil i løpet av innledningsforedraget, hvor jeg jo beskriver saken. Dette lyktes jeg med for bilag 2, men ikke da jeg viste til bilag 4, som var en mail til adv. Bjørn I. C. Østberg fra dengang han fikk saken. Denne mailen beskrev for adv. Østberg hvilken informasjon vi trengte å få fra motparten. Adv. Østberg hadde utsatt å gjøre noe med dette til det var for sent.

Dommeren sa at en slik e-post hadde liten bevisverdi fordi en prosessfullmektig må gjøre sin egen vurdering av hva han bør gjøre, og vi kunne ha blitt enige om noe annet senere. Jeg viste da til et annet avskåret bevis, en e-post fra adv. Østberg der han to måneder senere beklaget at han ikke hadde rukket å få med disse provokasjonene pga. tidsnød og lovet å ordne det til “neste uke” (som heller ikke skjedde). Dommeren ble svar skyldig, men trakk på skuldrene og opprettholdt nektelsen da min motpart motsatte seg at dette beviset, bilag 4, ble ført.

Etter dette formante dommeren at jeg ikke kunne ta opp til diskusjon hvert eneste bilag som var avskåret. I forbindelse med dette sa jeg at alle bevisene var jo avskåret helt frem til bilag 23. Da tok motpartens advokat Voie Danielsen ordet, og sa at han hadde forstått rettens kjennelse slik at også bilag 23 og utover var avskåret, og han hadde innrettet seg etter dette. Adv. Voie Danielsen påpekte at det var en motsigelse i rettens kjennelse mellom premissene og slutningen. I premissene ble alle bilag til alle prosesskrift avskåret, bortsett fra to bilag.

Dommer Jahr var ille berørt ved dette, og beklaget glippen. Han skrev da en ny kjennelse mens vi ventet. I den nye kjennelse ble to av de omstridte bilagene tillatt, alle andre avskåret.

Jeg var satt i en umulig situasjon. Innledningsforedraget var skrevet utifra de bevisene jeg hadde som underbygget mitt påstandsgrunnlag om kontraktsbrudd.

Enrique Perez-Terron var med og satt ved siden av meg. Jeg hadde rett til å ha bistand, men han hadde kun lov til å sende meg lapper i stillhet.

Men bevisavskjæringen var ikke noe vi kunne ha forberedt oss på. Pga. mine kognitive handikap trengte jeg nå hjelp av Enrique til å peke for meg hvor jeg måtte hoppe til i dokumentene fordi det var vanskelig å vite hva jeg skulle hoppe over og hvor jeg kunne begynne igjen. Da Enrique pekte for meg, protesterte adv. Voie Danielsen. Han sa at Enrique ikke skulle hjelpe meg da han ikke var min prosessfullmektig. Dommeren sa seg enig.

Etter hovedforhandlingen første dag fikk jeg hjelp av en pensjonert dommer til å skrive en omgjøringsbegjæring.

18 august (tirsdag, 2 dag i retten). Kl. 7:53 blir omgjøringsbegjæringen sendt til Oslo tingrett.

Dommeren avgjorde på begynnelsen av dagen at omgjøringsbegjæringen ikke ville bli tatt til følge. Vi skulle ha partsforklaringene denne dagen.

Under adv. Østberg sin partsforklaring hadde han tatt med seg en bunke med dokumenter i vitneboksen. Der satt han og leste opp fra det ene dokumentet etter det andre og mail som var i saken da han var min advokat. Ingen av disse dokumentene var meldt eller fremlagt på forhånd som bevis. Jeg fikk heller ingen kopi. Østberg gjorde dette så fort at jeg ikke maktet å notere hvilke mailer det var og jeg hadde ikke mulighet til å sjekke om han leste riktig.
Jeg protesterte, for jeg hadde tidligere fått beskjed om at man ikke kunne lese opp fra dokumenter når man hadde sin partsforklaring.

Dommeren svarte at Østberg måtte da få lov til å forsvare seg.

Adv. Danielsen spurte adv. Østberg om hvor mange permer han hadde fått overlevert fra adv. Granli som hadde hatt saken før ham, men som måtte slutte pga. andre forhold. Adv. Østberg sa først at det var 30-35 permer i 5 eller 6 Ikea bagger og forklarte dette i tilknytning til hvor fryktelig mye arbeid det hadde vært med saken.

Da jeg som selvprosederende fikk mulighet til å spørre Østberg, gjentok jeg spørsmålet om hvor mange permer han hadde fått overlevert av adv. Granli. 20-25 permer i fem, seks Ikeabagger svarte han. Er du sikker på det spurt jeg. Ja, sa Østberg tydelig. Jeg visste at han satt og løy i vitneboksen. Det samme visste flere som satt og hørte på rettssaken.

Om kvelden etter rettssaken sendte vi en mail til adv. Granli om hvor mange permer han hadde overlevert til adv. Østberg. Jeg fikk svar fra adv. Granli og videresendte dette til retten samme kveld, som bevis på at adv. Østberg hadde forklart seg uriktig under ed i retten.

Mail til retten med “Varsel om Østberg sin uriktige forklaring for retten“.
Mail fra adv. Granli om antall permer.

19 august (onsdag) Den pensjonerte dommeren som hjalp meg var rystet over bevisavskjæringen og måten jeg ble behandlet av retten. Han anbefalte meg å skrive brev til Sorenskriveren.

Det var hviledag, men dagen, kvelden og mesteparten av natten ble brukt til å skrive brevene til Sorenskriveren om at han grep inn og brev om protokollering og omberamming.

20 august (torsdag, 3 dag i retten).
Tidlig om morgenen var brevene ferdige og kunne sendes tingretten på mail.

Kl.7:23 : Krav om at domstolleder (Sorenskriver) griper inn i saken.

Kl. 7:58 : Tilføyelse til krav om domstolleders inngripen i saken.

Kl.8:07 : Krav om protokollering og omberamming.

På vei ned til retten ringte jeg retten for å forvisse meg om at dommeren leste mailene før hovedforhandlingen fortsatte.

                                                  Fortsettelse følger.

 

2 kommentarer til «Ber Sorenskriveren gripe inn»

  1. Dette er bare grusomt Heidi. Du fikk altså ikke lov til å lese fra dokumenter under din forklaring, og jeg forstår det slik at motparten gjorde det. Du fikk heller ikke lov til å motta hjelp i form av “peking” der du skulle fortsette å lese…Fordi du ikke hadde prosessfulmektig, eller advokat ved din side ??? Dette er jo det glade vanvidd. Du er en svak part i utgangspunktet, og det skal hensyntas i retten…men de gjør det motsatte…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.