Rettssak uten bevis?

Rett før rettssaken skulle komme opp i Oslo tingrett, ble nær alle mine bevis avskåret. Du kan lese mer om bevisenes innhold og betydning i saken i artikkelen Hvorfor ble disse bevisene avskåret? Her kan du lese om hvor håpløst, overrumplende sent avskjæringen skjedde.

17. august 2015 (mandag) skulle den fire dager lange hovedforhandlingen begynne.

Adv. Bjørn I. C. Østberg hadde engasjert adv. Voie Danielsen og stevnet meg for retten. Jeg hadde ikke penger til advokat og måtte være selvprosederende. Jeg har ungdomskolen og hjelpepleierskole.

7. juli sendte jeg inn et prosessskrift som ga en fullstendig og systematisk fremstilling av mine faktiske og rettslige anførsler, med bevistilbud for hvert punkt.

3. august (mandag) var frist for innlevering av sluttinnlegg. Jeg sender inn dette.

4. august Stedfortredende dommer ringer meg og forteller at hun er blitt oppringt av adv. Kristian Voie Danielsen som ønsket lenger tid på å sende inn sluttinnlegget. Hun sier at hun har gitt adv. Voie Danielsen frist til
7. august (fredag).

10. august (mandag), fikk jeg et prosesskriv fra adv. Voie Danielsen om at de begjærte alle mine anførsler og bevis avskåret.

13. august (torsdag) kl:09:05 sender jeg en mail til retten, som jeg har fått hjelp til å skrive, der jeg motsetter meg avskjæringene av mine bevis.

13. august kl:15:43 sender retten meg en mail med en kjennelse hvor de avskjærer 26 av mine 33 dokumentbevis. Mine motargumenter blir verken nevnt eller kommentert.

14 august (fredag) kl:18:50 kommer Enrique og åpner mailen med avskjæringene fra retten. Først da får jeg vite om avskjæringene. Da er det for sent å anke avgjørelsen. Det er heller ikke mulig å kontakte retten.

I premissene for kjennelsen kommenterte ikke retten min motparts grunner til å avskjære, og heller ikke min tilbakevisning av disse, eller mine andre argumenter. I stedet ga retten to andre grunner:

 1. Retten viste til at rettssaken var delt, slik at noen av temaene i saken ville bli behandlet i en senere runde, og at bevisførselen for første runde måtte “tilpasses dette”.
 2. Dernest viste retten til en paragraf om at retten kan avskjære bevise som “ikke styrker avgjørelsesgrunnlaget vesentlig”.

Alle disse begrunnelsene, både motpartens begrunnelser i begjæringen, og rettens begrunnelser i kjennelsen, var direkte tøvete.

Prosesskrivet med de avskårne bevisene var skrevet etter at retten hadde besluttet deling av saken, og det inneholdt intet som ikke var nødvendig for del én. Del to skulle handle om utmåling av eventuell erstatning til meg, dersom utfallet av del én tilsa at slik erstatning var aktuelt.

I mitt prosesskriv hadde jeg angitt hvilke feil og mangler jeg anførte ved advokat Bjørn I. C. Østbergs arbeid, og under hver anførsel hadde jeg da regnet opp hvilke bevis jeg ønsket å føre. Ingen bevis var overflødige, hvert bevis skulle underbygge ulike sider av saken. For eksempel, da jeg anførte at det utgjorde et avtalebrudd at adv. Østberg ikke hadde fremmet mitt krav om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, måtte jeg underbygge at det skulle ligge innenfor adv. Østbergs oppdrag å fremme dette kravet. Jeg måtte da underbygge at adv. Østberg hadde fått vite om dette kravet, at han hadde fått vite om de ulike faktiske forhold som gjorde at dette kravet var prosedabelt, og at han hadde tilgjengelig tilstrekkelige beviser til at kravet kunne føre frem.

Adv. Østberg hadde fått vite om disse tingene gjennom oppdragbeskrivelsen, et dokument på 39 sider. Jeg hadde vist til side 19 i denne oppdragsbeskrivelsen.

Det er da sterkt kritikkverdig at retten ikke går konkret inn på ett eneste av bevisene. Retten begrunner ikke for noen av bevisene hvorfor de ikke “passet” til første del av saken, og heller ikke hvorfor de ikke “styrket avgjørelsesgrunnlaget”.

17. august.  Men under hovedforhandlingen første dag, viste det seg at retten hadde skrevet feil i kjennelsen.
I premissene hadde dommeren ikke ment å avskjære bare 26 bevis, men 31 bevis. Da motparten påpekte dette, skrev dommeren en ny kjennelse under hovedforhandlingen første dag. Da var det bare to dokumentbevis igjen, foruten noen vitner.

Jeg hadde forberedt mitt innledningsforedrag med disse dokumentbevisene. Retten hadde nå satt meg i en helt umulig og uvirkelig situasjon.

(Fortsettelse følger i Ber Sorenskriveren gripe inn)

26 kommentarer til «Rettssak uten bevis?»

 1. En farse og et bevis på at man er nærmest rettsløs i Norge. Motparten kan bestemme hva du får legge frem av bevis? Motparten i denne saken er en advokat som åpebart har “blåst opp” tallene for å kreve et meningsløst høyt salær, etter å ha ødelagt saken for klienten ved ikke å sette seg inn i den tilstrekkelig i forkant.

  Del gjerne denne spesielle saken der en selvprosederende må kjempe mot to advokater. Fri rettshjelp er tilnærmet avviklet i Norge.

 2. Vi etniske og lovlydige nordmenn er rettsløse. Derom hersker det ingen tvil. EMD’s avgjørelser beviser dette i og med at den norske staten taper over 90% av sakene der.
  Politikerne er overopptatt av utlendingenes rettssikkerhet, enda de ikke har bidratt til den norske velferdsstaten overhodet.
  Våre gamle, som såvisst har bidratt til velferdssamfunnet vårt går for lut og kaldt vann.
  Sparekniven brukes flittig i det offentlige. Bortsett fra dersom det gjelder utlendinger, Da flommer det over av midler ser det ut som.
  Det norske rettsapparatet har alt for få stillinger, for mange inkompetente ansatte og alt for mye kameraderi. Kameraderiet her går på profesjon. Domstolene favoriserer sakene med advokater. For de må jo sørge for at disse advokatene har til salt i maten.
  Veldig mange av disse lever på utlendingspolitikken. Rettsapparatet er overbelastet med deres rettssikkerhet. Samt de alt for mange kriminelle blant dem.
  Typisk for systemet er motviljen mot å sette opp lister for menigmann og hvilke advokater som duger eller ikke.
  Det er Ap som har satt denne formen for korrupsjon i system. Det er alltid noen som har snakka sammen.
  Domstolene liker ikke selv-prosederende for det går jo ut over advokatenes lommebok og ikke minst senker det deres profesjons prestisje dersom en lekmann skulle vinne fram.
  Hva jeg ikke forstår er at politikerne ikke reagerer på det prestisjetapet alle tapene i EMD påfører Norge som en rettsikkerhets stat. Spesielt nå som Ap ikke har makta. Antagelig er det embeds-mannsverket som står i veien. Ap har igjennom lang tid ansatt sine egne, og de er som republikanerne mot demokratene i det amerikanske styresystemet. Skammelig er det.
  Sonja B. Simensen

 3. Hvordan er det mulig å behandle mennesker på denne måten i norsk rettsvesen ?

  Heidi Turid Dammann, var så modig at hun prosederte sin sak selv, uten juridisk utdannelse. Hun var også tvunget, av økonomiske årsaker.
  Hennes motpart er advokat Østberg, med erfaring og faglig kunnskap. Han hyrer ennå en advokat med mer erfaring og kunnskap for å ta saken for retten. Det sier seg selv at styrkeforholdet her er temmelig skjevt.
  Hvorfor blir ikke dette hensyntatt ?
  Hvordan kan saksøkte advokat “plukke ut de bevisene” han ikke ønsker å ha imot seg, med velsignelse fra dommer?

  I rettsystemet er det tidsfrister som skal overholdes. Hvordan kan da viktige bevis avskjæres kun et par dager før saken skal opp ? Har ikke partene i saken en lovbestemt rett på å forberede sine saker ? Heidi fikk aldri muligheten da hennes innlegg var møysommelig bygget opp etter alle bevisene…

  Hadde dette skjedd om hun hadde hatt en skarpskodd advokat til å prosedere for seg…som hadde bekjentskaper innenfor miljøet til advokat Østberg ? Sannsynligvis hadde det ikke vært like enkelt for Østberg å ødelegge Heidi sin sak…

  Hva med dommeren i saken, er dette kun “uheldig dommeratferd” som hans kolleger bruker å antyde…? Det finnes noen som mener dette er noe helt annet og langt mer alvorlig, men de er i fåtall…

  Det verste er at dette har foregått åpenlyst i en norsk rettssal, er det for å dekke over at det faktisk er snakk om korrupsjon, som ofte foregår i det skjulte ?
  Jeg kaller dette justismord, som følge av korrupte dommeravgjørelser…

  Vi er stadig vitne til urett, og når doms avslutningen kommer, begrunnes den ikke. Det henvises ikke til hvilke rettsregler og paragrafer som ligger til grunn for kjennelsen. Er ikke dette feil etter norsk lov? Kjennelsen kan også mangle underskrift…Hvordan er den da gyldig ?

  Et siste spørsmål : HADDE DENNE URETTEN KUNNET FOREGÅ MED OPPTAK I RETTSALEN ???

  1. Vi har ikke rettsvesen i norge det er de med mye penger som bestemmer norskedommere er bare noen nikkedokker for de rike, altså kjøp å betalt sånn har det vert, kan vi gjøre noe med det tvilsomt dommere såver med øynene åpne et spesielt knepp de har de driter i oss for domen er skrevet på forhond ikke av de men av de som har mye penger, stakars dommerne

 4. For en artig, sympatisk verden vi lever i. Den «gyldne regel» over en lav sko, så langt øyet rekker…

  For å forsøksvis illustrere tanken som dukker opp i lys av det du beskriver.
  Om jeg låner, la oss si tusen kroner av deg – eller adv. Bjørn Ivar Christie Østberg (http://gfx.nrk.no//k2WWyKen8D_CNK8cUG4jig83-bM9hNRihUU4zGAzglVA) eller adv. Kristian Voie Danielsen (http://g.api.no/obscura/API/dynamic/r1/pp/tr_1080_976_l_f/0000/polopoly_fs/1.6711121!/image/1238092194.jpg?chk=6142EB) (- som selv proklamerer å like det i mine øyne heller morbide, middelalderske «Blackadder», samt ut fra bakgrunnsbildet sitt later til å være sympatisk innstilt til wild-west – settingen i Lucky Luke: https://www.facebook.com/kristian.v.danielsen – sml. post av 02.02.2016: http://trudehelenhole.no/2016/02/02/norsk-rettspraksis-en-farse/

  – eller dommeren for den saks skyld – så kunne det sikkert være både ordenssansaktig, høflig og kjekt å skrive et lite notat, et gjeldsbrev som dokumentasjon. Det er jo viktig med dokumentasjon, må vite. Især når det gjelder viktige ting. Hvordan skulle det vel ellers kunne gått her i verden?

  Vi lever i papirmøllenes verden, det er viktig å tenke på skogen, ikke lage alt for mye papir, så papirmengden bør innskrenkes til det høyst nødvendige. Man er da pragmatisk.
  Ergo, dette ene eksemplaret av gjeldsbrevet beholder så jeg – ikke du, eller de noble advokater og dommere hvis forbilde er den greske mytologis gudinne «Justitia», hun med bind for øynene for å illustrere fullstendig upartiskhet. Og hvem er da vel mer upartisk enn den ene part part som utelukker den andre parts argumentasjon samt bevismateriale mot en selv?

  Man vil jo helst skåne sine kjære medmennesker for en uheldig mengde uvesentligheter. Og hvem har vel noensinne hørt om at bevismaterialer og dokumenter skal eller bør vurderes av mer enn én part? Det er som sagt viktig å være pragmatisk.

  Etter følgelig å bevisst ha makulert gjeldsbrevet – man er da pragmatisk – sender jeg så et inkassobyrå på døren din -alternativt til de noble, velvillig utlånende herrer – og ber de blodtørste inkassohaiene inndrive de tusen kronene, samt en slant for tort og svie. Rent symbolsk naturligvis, så la oss si kun en halv million kroner. Og femti øre – det er jo viktig med flotte tall, slikt tar seg godt ut. (Og man bedriver da vitterlig ikke kun «høy faglig kvalitet», men endog «til fornuftige og konkurransedyktige satser», for å si det slik Adv. Bjørn Ivar Christie Østberg gjør på sin hjemmeside. Gode forbilder og fortreffelige idealer er alltid en god ting, til beste for ens kjære medmennesker. )

  Om dette scenario høres helt søkt ut?! Om det likefullt er gjennomførbart? Tja, hvorfor ikke – jfr. din sak Heidi; så langt.

  Så langt.

  ( Om nå noen etter dette tilbyr meg å låne denne tusenlappen, bør jeg nok, med «høy faglig kvalitet» dessuten ta klekkelig betalt av vedkommende for tilbudet, bør jeg ikke? )

  1. Har selv blitt bedt om av alt fra politiet til venner,å skrive bok,men NEI! DET kan folk FINNE UT SJÆL! Er mitt svar. Og enda er jeg ikke mer enn halvveis……..I Retts-systemet.
   Og HVA FRI rettshjelp betyr,aner jeg ikke.IKKE fritt,men behovsprøvet på grunnlag av inntekt.Har en bistandsadvokat som er oppnevnt,som ikke har ringt eller tatt kontakt! Kan ikke si : jeg er SÅ innmari imponert over folk som plukker ALT i små,små biter.-for så å sette dem sammen igjen.

 5. Herved underskrives denne, da det akkurat samme skjedde meg i 2015 i Skien, med unntak av at han ikke skrev kjennelse, engang. Rettsaken var satt til 2 dager, klokken 1630 på dag en eller deromkring, ble det hele avsluttet på spraket der motparten hadde lagt frem alle sine bevis, jeg fikk ikke verken legge frem bevis eller ha vitner og måtte ta sluttinnlegget på sparket. Og dommen var uten en eneste paragraf og da vi anket, ble den nektet om jeg ikke skrev en bestemt påstand (lydopptak fra samtale med dommeren), så ble det gjort og saken nektet allikevel; Samme dommer som sa ja med en annen påstand, sier nå nei. Det er helt utrolig at det i det hele tatt går an å ha en sivilsak i Norge med slike vurderinger; De rett og slett sa, at saken alene skulle skje på motpartens bevis. Det er utrolig, men sant. Egil Borse-Svensen, Porsgrunn, Ta kontakt, dette trengs å vurderes nærmere.

 6. Alle burde lese boken “skammens historie” da skjønner mann
  at det er lite å være stolt over i norsk rettshistorie, i tillegg har
  vi alle problemene rundt frimurerne

 7. Forferdelig. Håper du takler det, det er svært skuffende når mennesker oppfører seg sånn. Maktmisbruk.

 8. I vår sak endrer Advokat Geir Knutsen til fordel for Protector under rettsaken sammen med takstmannen Rolf Ekholt. Han forandrer og går bort fra det han har skrevet i prosesskriv og sluttinnlegg. Han gjorde en rekke endringer under rettsaken som om han plutselig skulle jobbe for motparten.

  Nedenfor ser dere også hvordan advokat Knutsen også har endret en annen sak under hovedforhandlingen til fordel for motparten. Her er meldinger fra en av hans klienter. Også der anbefalte advokat Geir Knutsen takstmannen Rolf Ekholt (Smiths venner)

  Mail fra Nielsen 4. mars 2015

  
04.03.2015 20:28 

Annette Nielse: 
 Vi følte at vores taksman (Ektholt) bare gav protectors takstman rett i alt. Da vi fremlagede for Knutsen at Protectors takstman er medlem av Smiths venner sagde han at vores også er.

  Miftah Høegh Krohn, herved følgende:

  Jeg engasjerte Advokat Geir Knutsen 11.19. 2015.

  Her er enda en person som har opplevd kritikkverdige opplevelser med advokat Geir Knutsen. Her gir advokat Geir Knutsen utrykk for at han ikke er kjent med Smiths venner.

  Fra Miftah Hoegh Krohn,

  Se under: Jo, han kjenner nok veldig godt til sekten. Se også hva han skiver om salærets størrelse og betalingsfrist.

  Noen dager senere stilte jeg opp på et møte på hans kontor i Sandvika. Han så gjennom noen av dokumentene jeg hadde med meg, og vi ble enige at han skulle representere meg i min sak mot CM Forvaltning som holder til i Horten.

  CM Forvaltning er sterkt knyttet til Smiths venner. Da jeg begynte å forstå hvordan Smiths venner forholder seg til slike byggesaker, og mitt nye innkjøpte hjem, som var ‘totalrenovert’ av Smiths venner, var full av feil og mangler, ga jeg uttrykk for at jeg var redd for Smiths venner. Advokat Knutsen sa at han hadde lite kjennskap til Smiths venner, og at jeg ikke skulle være redd for dem. Jeg gjentok da at jeg var sågar redd for denne sekten, da de var mange, var sterke og var kjent for å beskytte hverandre – ja, til og med, lyve for hverandre!

  Jeg stusset over det han sa, at ‘jeg har lite kjennskap til Smiths venner’, og at han ikke var kjent med forholdene jeg beskrev. Derfor ringte jeg vedkommende som anbefalte Advokat Knutsen og hun sa ‘ Jo, han kjenner nok veldig godt til sekten, og hvordan de forholder seg til sannheten. Brukte Hegnars artikkel i Kapital i vår sak’.

  Dette var ikke noe som bygget opp under min tillit til Advokat Knutsen, kan tro. Dette var med på min avgjørelse å bytte advokat. Det andre forhold som styrket min overbevisning om at Advokat Knutsen ikke var til å stole på, og ikke hadde den rette holdning til meg som menneske, var regningen jeg fikk 17 desember, 2015, knapt en måned etter jeg engasjerte ham. Regningen var på kr 82 688,-. For å betale fikk jeg fem dagers frist, til 22 des, 2015.

  Jeg stusset over dette høye beløpet, og jeg mener at slike advokat -regninger truer rettsikkerheten her i Norge. Regningen kommer til å ha følger for Advokat Knutsen. I løpet av den tiden jeg har til å klage over den, kommer jeg til å gjøre det!

  Med vennlig hilsen,
  Miftah Hoegh Krohn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.