“De selvprosederende – hvem er de?” På Nrk radio.

Her kan dere høre radioprogrammet med meg og de andre i:
Ekko

Klikk på trekanten til venstre ovenfor for å begynne avspillingen.


“De selvprosederende – hvem er de?”
“Hvis du havner i en rettssak og ikke har penger til advokat, hva gjør du da?”

Nrk Ekko hovedsending 15. januar 2016

 

17 kommentarer til «“De selvprosederende – hvem er de?” På Nrk radio.»

 1. Tusen takk for at du og de andre tar dette til media Heidi. De som går rundt i den tro at rettsvesenet fungerer i Norge, og at vi alle har rettsikkerhet, tar grundig feil ! Det er stor lommebok og “bekjentskaper” som avgjør om du får en “fair trail” !

 2. Det kommer fram i kommentar fra advokat Glenn Ulrik Halvorsen, at motparten kan legge opp til “snubletråder” for en ikke trenet selvprosederende… Hvordan kan dommer se gjennom fingrene med dette, og hvorfor kan retten få mulighet til å avskjære viktig bevisførsel, vel vitende om at dette setter den selvprosederende ut av spill ? Hvor råttent er dette systemet egentlig ?

  1. Det fremkommer at enkelte kan vidra saken ut for å gjøre den mer kostbart for motpart. Det bør innføres et lovverk som gjør det lettere for selvprosederende å føre saker selv. Når advokater som du legger all din lit til ødlegger saker og plutselig snur og spiller på laget med motpart, ja da er det på sin plass at de ansvarliggjøres og får sin straff.

  2. “PROSE” er ett privativ(nektelse). PRO betyr FOR, S/SE betyr TALE/SNAKKE= (det krever ett studie i PARSE av ord for å forstå ordenes opprinnelige betydning). Når PRE blir kombinert med SE i syntaks får prefikset PRO en negativ verdi. det betyr derfor INGENTALE. Som PROSE/PROSEDERENE i en rett har man derfor ingenting man skal ha sagt. Man blir ikke hørt. JU=ingen lov/lovløs, S= betyr igjen tale/snakke. JUS=lovløs tale. JU-S-TI-CE=no law-speak-title-judge, Autoritet er tilbakevirkende i en setning= JUSTICE=Judge-title-speak-no law.

 3. I vår sak så endret Advokat Knutsen påstanden og snudde og sa seg enig med Protector. Han sendte hjem et av våre inkalte vitner har vi fått vite i etterkant. Han la til rette så Protectors fagkyndige vitner fikk komme på rettsbefaringen uten at vi fikk ha våre tilstede.

  Nedenfor ser dere hvordan Knutsen også har ødelagt en annen sak. Her er meldinger fra en av hans klienter. Også der endret disse to til motparts fordel.

  Samtale startet 4. mars 2015

  
04.03.2015 19:15 

Anette Bull
 Hadde dere advokat Knutsen, det hadde vi også. Hva synes du om han? Vi hadde Ekholt som takstmann.  
04.03.2015 19:18

 Annette Nielsen 
 Hei det havde vi. Vi synes jo første gang at det virkede som om at han gjorde det veldig bra og sagde mange bra ting i retten, men i lagmannretten var det som om at han ikke kunne komme med noget nyt ……… hvad er dine oplevelser?  
04.03.2015 20:18

 Anette Bull
 Vi opplevde også at han var god i starten.

  
04.03.2015 20:28 

Annette Nielsen
 Dommerne mente vi burde ha set feilene hvilke vi ik forstår for hvordan skulle vi kunne se det når taksmannen ik kunne? Vi følte at vores vores taksman (Ektholt) bare gav protectors takstman rett i alt. Da vi fremlagede for Knutsen at Protectors takstman er medlem av Smiths venner sagde han at vores også er og havde han vidst de begge var havde udfaldet kanskje Være anderledes. MEN hvor vet han fra at Ektholt er medlem der? Lurer en del på om knutsen selv er……..  
04.03.2015 20:30 

Annette Nielsen
Jeg må innrømme at fordi jeg ik forstår alt på norsk er jeg ikke sikker på hvad de mener feilene er men er ret sikker på at problemet blandt annet skyldes dreneringen at der er soop men alt det elektriske på vores loft er ulovligt. Men det tabte vi også på

.

  
04.03.2015 20:32

 Anette Bull
 Vi ble ikke fortalt av Knutsen at Ekholt var medlem av Smiths venner, men fikk høre det senere. Vi opplevde også at Ekholt ga Protectors takstmann rett i alt når vi var i retten. Det virker som om det her er organisert. Vi opplevde det samme som dere.  1. Dette går 7800 år tilbake. Les skapelsesberetningen i bibelen så ser du at “gudene” korrumperte språket slik at menneskene ikke skulle klare å kommunisere med hverandre. Når vi tenker så tenker vi på norsk. Ved å kontrollere språket(grammatikk) kontrollerer man tanken(logikk). Om grammatikken er korrupt blir tanken også korrupt. Vi blir hjernevasket fra vi er født til å snakke i adverb-verb, adjektiv-pronomen, adverb-adjektiv-pronomen, pronomen-adverb-verb og pronomen-adverb-adjektiv-pronomen. Hva en du sier til forsvar eller bruker i prosesskrivet beviser at du ikke kan lese og skrive korrekt. du er derfor som umyndig å regne fra en dommers synspunkt. Ved å bruke advokat er du også som umyndig. Vi må alle stå opp for oss selv her i livet, som Heidi utmerket forklarer om sitt møte med bjørnene. Godt jobbet alle sammen. dere er inne på noe. ikke gi dere!

 4. Hei!
  Er det noen her som kjenner til hvilken straff det er for advokater og andre kapital- og øvrig maktsterke profesjonsgrupper som bryter sannhetseden og lyver i norske domstoler? Videre, dersom det slik advokat Halvorsen kommuniserer, jf. kommentar fra Bull ovenfor, at dommere i norske domstoler i svært mange saker lar sterke rettsparter slippe gjennom med snubletråder og andre retts- og domstolsprosesstridige strategier; vet noen av dere her hvilke konsekvenser dette i verste fall kan få og hvilke konsekvenser det idealistisk sett burde fått, dersom overordnet ansvarlig domstolsmyndighet grep inn med rettmessig straff overfor en slik særdeles alvorlig uredelig med potensielt enorme belastende konsekvenser for eksempelvis selvprosederende eller uerfarne advokater som ikke tidsnok avslører knepene fra motparten?

  1. Jeg har nettopp vært i retten med en slik som snur saken fullstendig på hodet. Etter lang tids vurdering valgte vi å anke faktagrunnlaget, da heller ikke den uriktige dommen ga meg fred.
   Har stusset på at vi har dokumentert alle våre påstander, mens motpart ikke har dokumentert noe som helst, mens dommer har utelatt det hun selv noterte da hun skrev dommen nærmest som avskrift av motparts udokumenterte anklager.

 5. NRK har dessverre fjernet dette programmet. Hadde det vært mulig å få tilsendt en kopi pr. epost?

  Her er min erfaring med norske domstoler og det å være selvprosederende:
  Jeg er for tiden innvolvert i en rettssak mot et særdeles uansvarlig nett-troll. Etter å ha blitt dømt i Sandefjord tingrett som en som fremmer antisemittisme og en som skal være høyreekstrem – i følge dommeren pga. min linking og øvrig nettaktivitet, forstår jeg at dommere i norske domstoler kan dikte opp akkurat det de ønsker.

  Siden jeg aldri har lenket til noe antisemittisk og/eller høyreekstremt anket jeg saken til Agder lagmannsrett. Allerede under prosessen med innsendelse av prosesskriv forstår jeg at noe er alvorlig galt fatt med dommeren som innledningsvis behandlet mine prosesskriv. Den jeg saksøkte har altså flere steder publisert grove ærekrenkelser om meg i forhold til antisemittisme og høyreekstremisme. For å få retten til å forstå at mine påstander om ærekrenkeren er sanne, krevde jeg i forkant av den berammede rettssaken å få vise noen videoer som motparten bruker som bevis for at jeg fremmer antisemittisme. Motparten påstaår altså i en bloggpost at innholdet i videoene er antisemittiske. Påstanden er et falsum.

  Når forberedende dommer så nekter meg å vise videoene i retten, har retten også i prinsippet nektet meg muligheten for å bevise hvem som har rett om innholdet i videoene.

  Etter at alle dokumenter er klargjort til rettssaken, får jeg endelig inn et svært viktig bevis i form av en tidligere varslet skriftelig vitneuttalelse fra en jøde som har sett en video som motparten hevder er antisemittisk. Ingen hvilken som helst jøde akkurat, for han er bl.a. visepresident i PEN International, forfatter, født før krigen – altså en som på alle måter burde egne seg til å uttale seg om innholdet i en video som min motpart hevder er antisemittisk.

  Hva er så reaksjonen til Agder lagmannsrett med hoved-dommer Reidun Wallevik i spissen? Jo, de påstår 2 dager etter at jeg har sendt inn et spørsmål om jeg kan benytte den innsendte vitneuttalelsen fra jøden, at jeg har bragt saken ut av sporet.

  De påstår videre at jeg ikke kan fremføre saken på en forståelig måte, og at jeg derfor må benytte prosessfullmektig. Det blir også konklusjonen til hoved-dommer Wallevik og de to meddommerne, og saken avvises kun 4 dager før den var berammet.

  Jeg nektes altså den mest grunnleggende av alle retter i noen domstol – muligheten til å oppklare saken. Er ikke den viktigste oppgaven til enhver ankedomstol – å bidra til at saken blir oppklart? Agder lagmannsrett har tydeligvis en helt annen oppfatning om dette prinsippielle spørsmålet.

  Jeg anker til Høyesterett, hvor Høyesterett avviser min anke og hvor de påstår at de ikke kan se noen grunn til at jeg skal få saken gjenopptatt.

  Siden Høyesterett hadde opprettholdt den irrasjonele kjennelsen fra lagmannsretten hadde jeg begynt å forberede klage til Strasbourg. Ved en tilfeldighet oppdager jeg i siste liten at et skriv lagmannsretten sendte meg etter avvisningen fra Høyesterett – at lagmannsretten hadde kommet med en noe de kalte for “ORDSKURD”. Når jeg opprinnelig leste det brevet trodde jeg brevet bare inneholdt noe uvesentlig informasjon. Faktum er at dette siste brevet var en NY KJENNELSE, som lagmannsretten kommer med ETTER avvisningen av saken fra Høyesterett.

  Jeg vet ikke om dette er vanlig praksis fra lagmannsrettene at de kommer med egne kjennelser etter at Høyesterett har sagt sitt, men det fremstår som noe svært underlig for meg. Pga. dette ble det bestemt at jeg måtte anke på nytt til Høyesterett, av den enkle årsak at hvis jeg ikke gjorde det ville jeg etter en anke til Strasbourg og evnt. gjenopptakelse, kunne risikere at statsavdokaten kunne begjære saken avvist fordi jeg ikke hadde anket saken til høyeste nivå i Norge.

  Det er også svært interessant at lagmannsretten i sin siste kjennelse skriver denne på nynorsk. Med det resultat at jeg mottar en ORDSKURD. Kjennelse heter på nynorsk Ordskurd. Var det et bevisst trekk fra hoved-dommer Wallevik. Var intensjonen nettopp at jeg skulle tro at dette ikke var et viktig dokument – et dokument jeg ikke trang å forholde meg til? Det blir selvfølgelig bare spekulasjoner, men i en telefonsamtale får jeg høre at det ikke er uvanlig at man mottar prosesskriv på både bokmål og nynorsk – at det er dommeren som selv velger hvilket “språk” man skal skrive på. Det hører med til denne språk-fadesen at Wallevik tidligere hadde benyttet bokmål, og at det kun var den siste ORDSKURDEN som ble skrevet på nynorsk.

  Etter at min anke over ORDSKURD’en ble sendt til Høyesterett kan jeg fortelle at jeg ikke hadde særlig høye forventninger om at Høyesterett skulle endre på sin tidligere konklusjon. Ikke fordi jeg ikke mener at jeg har en god sak, men rett og slett fordi antall irrasjonelle handlinger og absurditeter fra samtlige dommere innvolvert til nå gjorde at jeg etterhvert hadde opparbeidet en svært liten tillit til norske domstoler.

  1. juli i år kom svaret fra Høyesterett. Selv om språket er noen kryptisk, for å si det forsiktig, er det vanskelig å tolke innholdet på en annen måte enn at lagmannsretten nå er blitt “pålagt” av Høyesterett å gjenoppta saken. Om min sak nå får en rasjonell behandling i lagmannsretten gjenstår å se. Med min erfaring med norske domstoler ville det ikke overraske meg om det hele ender i en ny rettsfarse – og hvor jeg etter denne nye rettsfarsen på nytt skal henges ut som en ekstremist i landets nyhetskanaler. Jeg håper inderlig det finnes dommere som evner å ta sin dommergjerning på alvor og ikke minst – at jeg får fremføre mine sentrale beviser, og at dommerne vurderer bevisene som blir fremlagt i saken på en skikkelig måte.

  Det hører også med til denne historien at jeg etter min første anke til Høyesterett oppdaget at hoveddommer Reidun Wallevik var inhabil som dommer i saken. Hun hadde nemlig jobbet som statssekretær under Stoltenberg 1 regjeringen. Motparten er en aktiv lokalpolitiker i Arbeiderpartiet. Jeg har flere ganger spredd informasjon som bl.a. anbefaler riksrett for bl.a. Jens Stoltenberg og Jonas Gahr-Støre fordi bl.a. disse personene brøt grunnoven ved å sendte norske jagerfly til Libya uten behandling i Stortinget. En handling som etter manges oppfatning altså strider med Grunnloven og en handling som bidro til at norske militære styrker bombet, drepte og terroriserte lokalbefolkningen i Libya. Jeg og flere med meg mener altså at bl.a. Jens Stoltenberg og Støre ved sine handlinger aktivt bidro til folkemord.

  Hvem tror at hoveddommer Wallevik kunne klare å utføre sine dommergjerninger uten å bli påvirket av sin tilhørighet til Arbeiderpartiet og en partikollega (min motpart)?

  Det meste om denne saken er beskrevet i denne:

  JUSTISMORDET OG RETTSFARSEN – ØIVIND BERGH VS. TORE B. KRUDTAA
  https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/04/nettmobber-oivind-bergh-justismordet-og-rettsfarsen/

 6. Tore Krudtaa, som har skrevet det forrige innlegget, er åpenbart i harnisk over å ha tapt i Tingretten på alle punkter, for deretter å få beskjed fra lagmannsretten om at han ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser.

  Prosessen er beskrevet i følgende blogg: http://tovsugeren.blogspot.no/2016/03/snipp-snapp-snute-sa-var-det-juridiske.html

  At Krudtaa sprer antisemittisme er grundig dokumentert:
  http://tovsugeren.blogspot.no/2016/03/antisemittismen-i-konspirasjonsmiljet.html

  En mann som får servert dokumentasjon på at lederen i “Norgespartiet”, Lars Rønbeck, fornekter Holocaust, for deretter å replisere at Rønbeck er en grei mann, og aldeles ingen antisemitt, er gal. Det er da også åpenbart at lagmannsretten ikke så det som gjennomførbart at Krudtaa fikk bruke en uke av rettens tid i fri dressur. Det kan ikke vær e fritt fram for en åpenbart uskikket person å bruke en uke av rettens og motpartens tid (noe han forøvrig heller ikke har råd til)

  Det er et grunnleggende problem at personer som er mer eller mindre utilregnelige har anledning til å beslaglegge betydelige ressurser på rettssaker. Krudtaa er et slikt problem.

  Høyesterett har forøvrig aldeles ikke begjært oppfriskning. Det er ikke det brevet derfra sier.

  1. Jeg sprer selvfølgelig IKKE antisemittisme. Å vise til en forvirret blogg av en like forvirret blogger (Tøvsugeren), viser bare at Bergh blir mer og mer desperat. Tøvsugeren har spesialisert seg på teknikker som “Guilt by association” og brunskvetting. Slike teknikker har ingenting med bevis å gjøre, men er metoder som den mørkere understrømmen av journalister og bloggere benytter seg av.

   Her en sak hvor jeg avslører slike metoder benyttet av journalist og medieviter John Færseth. Når jeg etterspør bevis ref. svært alvorlige anklager mot Norgespartiet, er det umiddelbare svaret fra “medieviteren” og “journalisten” dette:

   «Krudtaa, kan ikke du bare gå å henge deg»

   Det journalistiske dopet – John Færseth og dagbladet:
   https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/26/det-journalistiske-dopet-john-faerseth-og-dagbladet/

   Hvordan skal man tolke en slik reaksjon? Hadde Færseth hatt rent mel i posen med sine anklager ovenfor Norgespartiet, burde det være superlett for ham å legge frem beviser. Nå mange måneder etter min henvendelse til Færseth – har han enda ikke sendt meg “sine beviser”.

   Færseth var forresten vitne for Bergh i den rettssaken hvor jeg i realiteten er dømt for å ha fremmet antisemittisme og for å være høyreekstrem. Færseth kom bl.a. med en påstand om at jeg skulle ha kommentert under antisemittisk bloggpost på Nyhetsspeilet. Siden jeg aldri har kommentert under noe antisemittisk (eller lenket til noe antisemittisk innhold på Internet) fikk jeg min advokat til å spørre hvor i bloggposten det skulle være noe antisemittisk. Da kom det kjapt fra medieviteren – at han bare måtte ha husket feil. Det er mao. mye som tyder på at hukommelsen til Færseth er svært begrenset, og at han aktivt bruker sine huller i hukommelsen for å sverte meningsmotstandere og minst et politisk parti (Norgespartiet) i landets riksaviser og i en norsk domstol.

   Nå må gjerne Bergh “hyle” her i kommentarfeltene – også. Men til hvilken nytte? Saken er til behandling i rettssystemet. Bergh har altså ikke vunnet saken. Hvordan Bergh (en statsansatt forsker) oppfører seg i det offentlige rom, er for å si det forsiktig svært spesielt. Nå nylig skrev han rett ut at jeg var “en sinnsyk”. Det føyer seg bare inn i en lang rekke grove ærekrenkelser fra Bergh. Mer om hans siste utspill i det offentlige rom her (hvor han bl.a. liker når en kvinnelig meningsmotstander av ham stemples som en “SIRKELRUNKENDE KAMELFITTE”. Så kan man alltids lure på hva som får en statsansatt forsker å stigmatisere folk på slike måter, eller å heie på regelrett mobbing av meningsmotstandere?

   NETT-TROLLET ØIVIND BERGH HEVDER AT “RESULTATET [AV ANKESAKEN] ER OPPLAGT”:
   https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/08/19/nett-trollet-oivind-bergh-hevder-at-resultatet-av-ankesaken-er-opplagt/

   Det er også verdt å merke seg at Bergh er en av disse som i norsk media på fanatisk vis påstår at det ikke er noen sammenheng mellom AUTISME og VAKSINER. Vel, etter siste avsløringer hvor CDC i USA er tatt i regelrett svindel for å hindre at resultatene fra deres egen forskning på dette skulle bli offentliggjort, er det det nå uomtvistelige bevis på at det i virkelighetens verden er slik at DET ER EN LINK MELLOM AUTISME OG VAKSINER. Den er ikke uklar – den er faktisk krystallklar. Her et kort uttalelse av en som vet hva han snakker om i så måte:

   “Our Children Are Being Sold To The Pharmaceutical Industry”
   https://www.youtube.com/watch?v=qY1SkwuwOFw

   Jeg nevner den talen her fordi dette i bunn og grunn handler om SANNHET. Fler og fler blir nemlig oppmerksom på at mange, innklusive mennesker som representerer staten, domstoler og forskningsinstitusjoner – ofte representerer noe helt annet enn sannheten. Med seg på laget har disse desinformantene dessverre med seg en hærskare av uetiske journalister. Vi (min verdivurdering dette), også her i Norge, har altså en presse som ikke er opptatt av individets menneskerettigheter og rettferdighet – og en presse som alt for ofte løper ærend for staten og kommersielle krefter. Talen jeg viser til om vaksiner og autisme – er i realiteten bare et symptom på et svært alvorlig problem.

 7. I have noticed you don’t monetize villmarken.no, don’t waste your traffic, you can earn extra bucks every month with new monetization method.

  This is the best adsense alternative for any type of website (they approve all
  sites), for more details simply search in gooogle: murgrabia’s tools

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.