Er det rart det er køer i rettsvesenet

Retten avskar 31 av 33 dokumentbevis

Jeg har hatt to saker som har gått parallelt for retten de siste årene.

Den ene for å redde hjemmet mitt. Boligen jeg kjøpte viste seg å være
full av skjulte feil og mangler. I tingretten hadde jeg advokat, men i lagmannsretten måtte jeg prosedere selv i fire dager. Kapital har skrevet tre artikler om den saken, bl. a. “Knockout som selvprosederende”.

Den andre saken dreide seg om å redde min arbeidsplass og mitt livsverk, Villmarksleiren i Sørum kommune. Det er denne saken bloggen handler om.

Høsten 2009 fikk jeg advokat. Januar 2010 fikk min motpart advokat i samme advokatfirma. Senere fikk jeg vite av min advokat at det var mulig han ikke ville prosedere saken for meg hvis det ble rettssak, for min motpart hadde mer penger. Jeg fikk ny advokat, Torgersen. Hun ble ved flere anledninger oppringt av min motpart som instruerte henne hvordan ting skulle gjøres. Men så ble jeg oppringt av lederen for dette advokatfirmaet, adv. Heidi Bache-Wiig, som spurte om det var greit at hun tok over saken, og det sa jeg ja til.

Adv. Backe-Wig sendte inn et tilsvar noen dager for sent, slik at jeg fikk en fraværsdom. Adv. Backe-Wig ba meg skaffe en ny advokat for å få opphevet fraværsdommen da hun ikke kunne gjøre det fordi hun hadde gjort en feil.

Jeg fikk adv. Granli, som måtte anke helt til Høyesterett, som sendte
saken tilbake til Lagmannsretten for ny behandling, før fraværsdommen ble
opphevet ett år senere. I mellomtiden lå Villmarksleiren nede, og jeg hadde store utgifter til leirleie, forsikringer, regnskap og annet, uten å kunne drive og ha inntekter.

Da fraværsdommen ble opphevet, kunne saksforberedelsen begynne, men Adv. Granli hadde fått nytt arbeidssted og jeg måtte få ny advokat. Jeg fikk da adv. Østberg.

Dette var høsten 2012. Jeg hadde dessverre ikke den kunnskapen jeg har i dag, slik at jeg kunne avslørt at adv. Bjørn I. C. Østberg ikke forberedte saken slik han skulle. Jeg forstod heller ikke at et av de viktigste kravene mine ikke var med i saken. Han hadde et påstandspunkt “erstatning etter selskapsloven” som viste seg ikke å ha noe realitetsinnhold.

Å sitte ved siden av adv. Østberg under hovedforhandlingen i tingretten
er det mest skremmende jeg har opplevd noen gang. Jeg sliter fortsatt med traumer etter ha sittet og opplevd at min advokat bare rotet og gjorde ting som gagnet motparten og ikke meg. Heldigvis gjorde jeg diktafonopptak av rettssaken. (Se lydfilene som er lagt ut andre steder på bloggen.)

Jeg hadde betalt adv. Østberg 150.000,- a-konto. Han visste på forhånd
at jeg måtte låne disse pengene. Østberg viste meg ingen timeliste underveis. Først etter rettssaken fikk jeg se timelisten hvor han har fakturert 300 timer a. kr.2000,-. (Se timelisten med grafisk oversikt på bloggen.)

Jeg klaget og nektet å betale. Adv. Østberg stevnet meg inn for retten for å få 458.000,- pluss morarenter i tillegg til de 150.000,- han alt hadde fått.

Det viste seg at rettshjelpsdekningen jeg har på husforsikringen ikke dekker advokatsalær. Selv om jeg var under minstegrensen både når det gjelder inntekt og formue, fikk jeg ikke fri rettshjelp. Det er det ingen som får i slike saker lenger. På den måten blir det jo lett for advokater å bruke retten som innkrevingsentral.

Jeg hadde vært selvprosederende fire dager i lagmannsretten i oktober 2014 mot Protector eierskifteforsikring. Nå måtte jeg igjen være selvprosederende.

August/september 2015 var jeg selvprosederende fire dager i Oslo Tingrett. Adv. Østberg hadde engasjert adv. Kristian Voie Danielsen for å føre saken for seg. Jeg har ungdomskolen og hjelpepleierskolen og lesevansker.

Det er ille nok å skulle prosedere selv overfor to skarpskodde advokater. Men det som gjorde at jeg ble lagt inn på sykehus, var den påkjenningen retten påførte meg ved å avskjære bevisene mine rett før hovedforhandlingen.

Den 10. august, syv dager før hovedforhandlingen, fikk jeg et prosesskriv fra adv. Voie Danielsen om at de begjærte alle mine bevis avskåret. Jeg fikk hjelp til å protestere mot dette. Begrunnelsene var jo helt feil. Likevel fikk jeg mail fra retten fredag kveld den 14. august med en kjennelse om at 26 av mine 33 dokumentbevis var avskåret.

Hovedforhandlingen begynte mandag 17. august. Det var for sent for meg å anke på denne kjennelsen. Jeg måtte prøve å finne ut hvordan jeg skulle prosedere saken min uten å få føre bevisene mine, noe som selvsagt var umulig.

Men da mandagen kom, viste det seg at retten hadde skrevet feil i kjennelsen. I premissene hadde dommeren ikke ment å avskjære bare 26 bevis, men 31 bevis. Da motparten påpekte dette, skrev dommeren en ny kjennelsen under hovedforhandlingen. Da var det bare to dokumentbevis igjen, foruten noen vitner.

Jeg måtte bruke ettermiddagene og nettene til å skrive en omgjøringsbegjæring og deretter en klage til Sorenskriveren på grunn av denne bevisavskjæringen.

Den enorme stressbelastningen medførte en livstruende helsesituasjon for meg, med innleggelse på sykehus, natten før prosedyren. Jeg ble sykemeldt og siste dag i retten ble utsatt til 10. september.

1. september sendte jeg inn en anke over bevisavskjæringene, men tingretten oversendte ikke anken til Lagmannsretten før etter at dom i saken var falt. (Dommeren skrev dommen i rekordfart.)

Kåseriet i forrige innlegg her på bloggen er fra dagboken min andre morgen på sykehuset.

Én kommentar til «Er det rart det er køer i rettsvesenet»

  1. Det er bra du setter navn på galskapen som skjer i samfunnet. Dette er ikke ukjent for undertegnede, som bistår en del i rettsapparatet, men da i elektrorelaterte saker, som eltakstmann.

    Det er ikke skjeldent at enkelte advokater, som er lite kvalifisert for eierskiftesaker, taper så det holder, og sender noen fakturaer som mangler realisme i fornuftig tankegang. Dette må vi regne med skjer i flere sammenheng. Flere referanser på advokaten basert på tilsvarende sak du har, er sansynligvis den tryggeste måten å “kvalitetssikre” på.

    Lite tvil om at advokatsalær er en trussel mot rettssikkerheten i landet, selv om det er de som er edruelige også.

    Ønsker lykke til videre i prosessen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.