Null i salær Men adv. Østberg og AIG nekter å betale tilbake forskuddet

Etter dommen i lagmannsretten i salærsaken skrev Advokatbladet om dommen med overskriften “Advokatfirma fikk 0 i salær”. Her kan dere se artikkelen.

Advokaten som blir betegnet A i artikkelen er adv. Bjørn I. C. Østberg og klient B er meg.

Adv. Østberg hadde stevnet meg for å få et uberettiget salær etter totalt å ha mishandlet saken min og påførte meg store økonomiske tap. Lagmannsretten behandlet bare en liten del av saken fordi de raskt kom over beløpet på 600.000,- så da mente de det ikke var nødvendig å bruke tid på å avdekke flere og større tap som var påført meg pga adv. Østbergs mangelfulle arbeid.

Grådige, og uredelige advokater er et stort problem i samfunnet vårt.
Adv. Østberg og hans forsikringsselskap AIG, ved adv. Soot har til nå nektet å tilbakebetale de 150.000,- jeg betalte a-konto til adv. Østberg som forskuddsbetaling.

Stortinget har pålagt advokater å stille en garanti gjennom et forsikringsselskap for at klienter skal være sikre på at de får et oppgjør hvis det er et problem. Advokatbladet hadde ingen problemer med å forstå dommen, men hva hjelper det når forsikringsselskapet AIG nekter å betale

Jeg har oversendt saken til Finansklagenemda og hvis AIG fortsatt ikke vil tilakebetale a-kontobeløpet blir jeg nødt til å ta ut forliksklage.

Det er på tide at Advokatforeningen tar et oppgjør både med sine advokater og advokatenes forsikringsselskaper.

8 kommentarer til «Null i salær Men adv. Østberg og AIG nekter å betale tilbake forskuddet»

 1. Jeg ser med interesse at reportasjen er skrevet av en advokat fra et advokatfirma som ofte blir brukt av forsikringsselskapet AIG, hvor svært mange advokater er forsiktet. AIG er etter mitt syn villige til å ta i bruk de simpleste midler for å unngå å utbetalinger via advokatforsikringen. Du har vunnet en klar seier Heidi og at AIG ikke utbetaler dette beløpet er utrolig. Tar du ut en stevning mot advokaten for de tap han har påført deg, på grunn av sin udyktighet/uredelighet, så vil dette bli langt dyrere for AIG. Vi burde kanskje oppfordre til boikott av dette forsikringsselskapet, da slik opptreden er forkastelig, av en forsikringsstiller.

  1. AIG forsikring er et engelsk selskap. De selger andre forsikringer til brukere i Norge. Stopp dette selskapet ved ikke kjøpe forsikringer fra AIG. DNB bank kan også utbetale penger fra ditt kreditkort til advokater med klientkonto i DNB uten at du vet det. Dette er meget alvorlig. DNB vil bli stevnet i saken for å opplyse hvor pengene gikk til når advokat Rene Stub Christiansen i Drammen ikke vil inrømme å ha mottatt pengene.

 2. Undres på hvor lite edruelig det går an å være? For å prøve å sammenligne måten Adv. Østberg, adv Østbergs advokat og deres økonomiske beskytter, AIG nå opptrer.

  Sett at jeg velvillig stilte meg til disposisjon for å stikke innom butikken for å handle for deg, og at du sendte med meg penger å handle for. Sett at når jeg omsider kom tilbake så hadde jeg slett ikke handlet for deg, men kunne gledesstrålende fortelle at jeg hadde brukt pengene dine på kinobillett og masse smågodt. Og noen øl. Hadde jeg da svart slik disse her gjør, at de ikke ser problemet og slett ikke bør betale tilbake, da er jeg i grunn litt usikker på om problemet hadde vært en sak for politiet eller helsevesenet…!

  Antageligvis ikke kun det første.

 3. Dette er ikke overraskende. Advoakat Rene Stub Christiansen var i Drammen forliksråd med sin prosessfullmektig advokat fra AIG. Her ment advokat Rene Stub Christiansen at han er villig til å betale erstatningen på litt over 200 000 kroner men ha krevd slutt på bruken av vår facebook konto. Jeg sa nei og saken vil bli stevnet in for tingretten. Hva kan samfunnet gjøre med dette systemet? Det finnes kun en løsning. Saker mot advokater må vi kjempe for til Norges Høyesterett og videre til DMD i Strausborg. Husk på fristen for dette er 6 måneder etter Høyesteretts avgjørelsen. DMD kan overta Norges Høyesteretts funksjon som Høyesterett burde ha gjort. Den funksjonen grunnloven har gitt Høyesterett.

  1. Det finnes mange ulike måter mennesker utveksler tanker på, alt fra under fire øyne til brev/ sms/epost, til blogger og Facebook. Samt radio (skal ikke her komme inn på problemstikken FM/DAB), tv og aviser. Flaskepost og vardebrenning anses i dag ofte som gammeldags. Likeledes de søramerikanske indianernes knuteskrift i gammel tid, men også den ble brukt fordi den oppfylte behovet for å viderebringe informasjon.
   Telegrafi og Morse regnes som litt mer moderne enn de førstnevnte, men er effektive nok, selv om nye kommunikasjonskanaler har kommet.
   Også språk i seg selv er en spesifikk metode, for om mottakeren ikke er kjent med språket informasjonen gis på, oppfattes det ikke likevel.

   Måten informasjon kan formidles på varierer altså. Samme type informasjon kan formidles via alskens metoder.

   Så langt om formidlingsmetoder. Du nevner at denne advokaten oppføler det som ukomfertabelt og ugreit at det spres informasjon via Facebook om hans forhold til saken. At han, om ikke kanskje ikke direkte ønsker, så erkjenner at han må gi tilbake beløpet.
   Problemet virker som at han ikke vil at folk skal være klar over situasjonen han har satt seg selv i. Det er vel saktens naturlig nok, for trasige situasjoner man setter seg selv i kan være pinlige. Men siden han er advokat burde han kanskje desto bedre kjenne til lov og rett?
   Tanken hans virker å være at når slikt spres vil mulige fremtifige klienter velge en annen advokat. Og årsaken til at noen velger noe fremfor noe annet er uansett tema, ofte fordi noe velges bort, bortprioriteres. Om man som kunde feks ikke vet at et produkt har en feil, men som produsenten vet om, men ønsker at færrest mulig skal vite om, er det lett å kjøpe «katta i sekken», noe hverken kunden eller katten er tjent med. Hvem som tjener på slikt? Jo, den som vet, men vil at færrest mulig skal vite om det, naturligvis.

   Når han vil ha bort formidlingsmetoden Facebook, hva med å være dønn konsekvent og slå et slag for at også informasjonsformidling under fire øyne, brev/ sms/epost, blogger, radio, tv og aviser? Knuteskrift, vardebrenning og flaskepost brukes uansett så sjelden at det vel ikke her trengs å medregnes, men vel morse og telegrafi.

   Siden han erkjenner selve informasjonsbiten, hva det handler om, men steiler på økt kjennskap til informasjonen via en nevnt informasjonskanal, gis herved advokaten (vederlagsfritt naturligvis, man er da ikke grisk) hint om å kreve nedlagt ikke bare lille enslige Facebook, men samtlig tenkelige informasjonskanaler. (Og man bør kanskje prioritere nedleggelse av det med vardebrenning, ikke minst med tanke på skogbrannfaren nå i sommerhalvåret, så slår han to fluer i én smekk.)

   – Selv om tipset her altså er vederlagsfritt kan advokaten etter eget valg og hjerterom selv øke tilbakebetalingen til Heidi, etter hva han synes strupingen av informasjon er verdt i hans øyne. Det blir sikkert et anseelig beløp. Men om hun får det eller om han beholder det selv vil tiden vise…

 4. MANGELFULL RETTSSIKKERHET.

  I min sak mot Salita tolke og translatørtjeneste AS for ikke mottatt lønn, reisepenger og diett har jeg nylig oppdaget at det var skrevet to forskellige stevning. Jeg mottok en stevning fra advokat Rene Stub Christiansen uten beløp ettersom kravet ikke kunne bestemmes uten oppdragslistene. Den som ankom Oslo tingrett står det en sum med en påstand om at den er begrensetoppad. Hva er dette? At norsk klienter ikke kan stole på sine advokater og domstol er nå et faktum. Alle klienter må nå kreve at alle dokumenter som de mottar er stemplet med domstolens stempel. Tvisteloven og domstolsloven må nå utbedres og advokatens rett til å forvalter klientens midler stoppes. Norsk advokatforeningen må bære det ansvar for denne utviklingen som har funnet sted. Ikke stole på medlemmer av Den Norsk Advokatforeningen.

 5. Advokatforeningen har to type advokater. De som har advokatkontor og de som ikke har kontor og møter klienter her og da. Et godt eksempel er advokat Østberg og Rene Stub Christiansen. Disse to grupper krever like mye i timebetalinger. Hvordan forklare advokatforeningen dette?

 6. ADVOKATENS DISIPLINÆRSYSTEM

  Hvor har vi dette system. Jeg har forstått at det var nødvendig for å avlaste domstolene. Dette system kan ikke behandle erstatningskrav for advokatklienter. Hvorfor brukes den da? Nemnda er bundet av rettens avgjørelser men ikke det motsatt. Hvis retten har avgjort at en klient har krav på erstatning då kan nemden ikke sier noe annet en å si at advokat handre dårlig og i strid med advokatforskriftet Gå aldri til advokatforeningen før du har vart i retten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.