De som kan fjerne andres bevis

Vi har et system i Norge hvor de som har kontakter innen domstolene trygt kan stevne folk for retten for å få betalt for arbeid de enten ikke har gjort eller har misligholdt.

Vi har nemlig et system hvor de med de «riktige» kontaktene kan få dommerne i saken til å fjerne de bevisene som er brysomme.

Dette gjelder særlig advokater fordi det råder en helt spesiell forståelse av avtaleretten når det gjelder advokater.

Påkjenningene ved å skulle føre min sak uten bevisene medførte at jeg ble innlagt på legevakten. Her hilser hundene på meg etter at jeg ble utskrevet halvannet døgn senere.

Det bygger på at man skiller mellom resultatforpliktelse og innsatsforpliktelse. Man mener at advokater ikke kan garantere resultatet ettersom de ikke kan garantere hva dommerne vil mene, og advokater har da kun en innsatsforpliktelse.

Det menes at advokaters arbeid er så vanskelig å bedømme at man gir helt opp å stille kvalitetskrav. Da nøyer man seg kun med å si at hvis advokaten har ydet et antall timer så skal han ha betalt for det.

Hvis du kan bevise at advokaten har misligholdt sitt oppdrag slik at du har lidd økonomiske tap, så kan advokaten bare kreve bevisene avskåret.

Forbrukerrettighetene til advokatklienter er ikkeeksisterende.

4 kommentarer til «De som kan fjerne andres bevis»

 1. Tiltredes. Hadde advokat i tvist i byggesak, etter å ha teke byggeleiar av bygget. Han brukte heile beløpet frå fri rettshjelp, var aldri å synfarte bygget og konkluderte når kassen var tom at saken var vanskeleg å vinne. Han hadde fått en komplett mappe overlevert, samt takstrapporten på det mangelfulle arbeidet. Likevel sendte han e-post og ba om å få alt overlevert materiale. All mailkorrespondanse var det selvsagt ført timer for.

 2. Advokater fremstår å være “fredet” for all kontroll og krav om å levere, det en som et minimum må kunne forvente når en engasjerer advokat. De skriver regninger med “gaffel” og så kan vi ikke forlange noe tilbake. Utrolig viktig sak du tar opp her og det er på tide at det blir klarlagt om denne yrkesgruppen ikke har noe ansvar for jobber de påtar seg. Det fremstår som at de har så nære forbindelser med domstolen at de kan unndra alt som taler i mot dem. rettsikkerhet for advokatklienter er totalt fraværende og slik kan det ikke fortsette. Kjører selv en slik sak og dommene i våre saker vil bli svært viktige, for videre muligheter til å kunne ettergå advokaters mangelfulle arbeid. Stå på Heidi. Saken din er stygg og det er veldig bra at du setter søkelys på dette. Masse lykke til i retten. Håper virkelig at rettferdigheten seirer.

 3. Det er forstemmende å få et apropos til nazityskland før og under den annen verdenskrig. For også der ble elementer man ikke anså som godkjent av systemet konsekvent og brutalt
  eliminert. På det mest makabre vis.

  Ikke at dagens advokater og dommere her til lands sender sine motparter til bokstavelige dødsleire, men de gasser seg nok likevel når de kan ta kverken på sine motstandere ved å brutalt eliminere beviser i saken, beviser som taler mot den siden de selv representerer.
  Beviser som ville dømt advokat Østberg og hans advokat Voie Daniensen nord og ned i rettsalen, dersom de ikke, med dommerens velvillige godkjennelse, konsekvent og brutalt fjernet bevisene dine mot dem – som du har lagt ut her på bloggen, slik at enhver kan lese det.

  Det lukter kameraderi, vanstyre og korrupsjon lang vei.

 4. Dommere og advokater lurer deg tydeligvis trill rundt Heidi. Eller vet de ikke bedre? Nemlig at de fleste kontrakter har både resultat – og innsatselementer også kalt omsorgsinnsats.

  Selv om det er korrekt at en advokat ikke kan garantere resultatet fullt ut, og dermed (kun) har en innsatsforpliktelse, så fremstår det lite troverdig av advokaten å hevde ”at ettersom advokater ikke kan garantere resultatet ettersom de ikke kan garantere hva dommerne vil mene, og advokater har da kun en innsatsforpliktelse.”.

  Det synes dermed som advokaten mener at rettsreglene var uklare og ergo erkjenner han hadde frarådningsplikt ovenfor deg om han mente du hadde en dårlig sak som du ikke hadde mulighet til å vinne frem i.

  Selv om en advokat ikke forplikter seg til å oppnå et bestemt resultat, så forplikter en advokat seg til å yte en faglig forsvarlig innsats. Mislighold foreligger dersom den innsatsen som ytes ikke er faglig forsvarlig. Det er ikke lett å sannsynliggjøre mislighold når dommere og advokat har avskjært dine bevis.

  Jeg ville krevd å få fremlegge bevisene, med hensvisning til beviskravet/lovskravet – legalitetsprinsippet i Grunnloven §§ 113, og Grunnloven § 102, jf EMK artikkel 8 og statens positive forpliktelse til å forhindre krenkelser fra tredjepersoner og dermed plikter å verne deg mot slike krenkelser.

  Og ville videre gjort gjeldende, at den grunnleggende regelen om fri bevisvurdering gjelder for domstolene, betyr ikke at dommere står fritt med hensyn til hvilke slutninger det kan trekkes av de foreliggende bevismidler, eller fritt kan velge å overse bevismidler. Bevisbedømmelsen skal etter tvisteloven § 21-2 bygge på objektivt konstaterbare faktiske omstendigheter.

  Prinsippet om negativ kontraktsinteresse er veiledende for tap som skyldes leveransesvikt, jf Hagstrøm Obligasjonsrett 2. utgave 2011, side 539. Når skadevolder – advokaten er mye å bebreide, har vedkommende bevisbyrden, jf Hagstrøm og Stenvik op. cit. side 391 flg, jf Rt. 2009-1319 (avsnitt 82, 90 og 91), Rt. 2007-817 avsnitt 45 og Rt.1924-653.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.