Jeg har fått en advokat … Og her er motpartens reaksjon

Jeg har fått en prosessfullmektig, etter at jeg ble pålagt dette.

Lagmannsretten har hatt to år på seg til å finne ut om dette var nødvendig. Likevel kom pålegget først 14. november. Saken er berammet til 11. januar.

Jeg anket pålegget straks til Høyesterett. Høyesteretts kjennelse ble avsagt den 19. desember (og forkynt for meg 29.desember 2017). Men lagmannsretten sendte meg en kopi på e-post sammen med en ny beslutning den 20.desember klokken 12:18, om at jeg måtte skaffe en prosessfullmektig innen kl.12:00 den 22. desember.

Jeg fikk altså en frist på under 24 timer. Hvis jeg ikke klarte det, kunne retten skrive en fraværsdom. Motparten har allerede bedt om at det skrives fraværsdom.

Nå er det jo som kjent noe som heter juleferie.

Den annen januar i år varslet advokaten at det var ønskelig med en utsettelse av saken, siden beslutningen var kommet så sent før ankeforhandlingen som begynner den 11. januar. Han trenger å sette seg inn i saken.

Nå har adv. Voie Danielsen svart slik:

   4. Utsettelse av ankeforhandlingene.
Fra denne side motsetter min klient seg en ytterligere utsettelse av ankeforhandlingene. At den ankende part i realiteten avventer til 10 dager før hovedforhandling med å anta advokat når pålegget om prosessfullmektig ble gitt 14. november, er hun selv ansvarlig for at dette gir kort tid til forberedelse.
Saken har allerede vært utsatt flere ganger, og det kan ikke være grunnlag for ytterligere utsettelser.

Man skulle tro at advokater og jurister visste at jeg ikke kan kreves å anta prosessfullmektig før pålegget er blitt rettskraftig. Dersom jeg skulle ha engasjert en advokat i november, og jeg deretter hadde fått medhold i Høyesterett, kunne jeg da sendt advokatregningen til adv. Voie Danielsen?

 

2 kommentarer til «Jeg har fått en advokat … Og her er motpartens reaksjon»

 1. Heidi du måtte gå utifra at saken var anket, og ikke rettskraftig. Men det utelater motpartens advokat å opplyse. Han vet hvordan han skal dra opp dine saksomkostninger. Som advokat bør han vite at en ikke kan gå ut fra en dato før den er rettskraftig. Det finnes så mange sjofle triks. Det virker som advokaten bevisst utelater å nevne denne dato for rettskraft. Det er dato for rettskraf som er avgjørende. Ikke den dato som han viser til. Den enderlige dato angående anskaffelse av prosessfullmektig er den dato da avgjørelsen er rettskraftig.

 2. Vedrørende den påviselig ikke helhetlig gjengitte fremstillingen til advokat Østbergs advokat, advokat Voie Danielsen, idet du forteller at «Man skulle tro at advokater og jurister visste at jeg ikke kan kreves å anta prosessfullmektig før pålegget er blitt rettskraftig.«

  Det å bevisst velge bort vesentligheter fra en helhet i det man serverer andre, hva kalles slikt? Bortsett fra en hel del mulige, mer profane betegnelser, her er noen mer stuerene assosiasjoner, som lyder langt vennligere, og tankene er her hentet fra artikler på Wikipedia:

  En løgn er en usann påstand eller erklæring fremstilt som en sannhet. Løgn foregår mellom mennesker når løgneren uttaler noe han eller hun vet er usant, med den hensikt å få noen til å tro det er sant.
  Løgn er et etisk begrep. Enhver uttalelse som har til hensikt å villede i forhold til egen oppfatning av sannheten kan karakteriseres som løgn i etisk forstand. Dette kan også innebære å si noe som faktisk er sant. Eksempel: Styrmannen skrev i skipsloggen: «I dag er kapteinen edru». En slik uttalelse impliserer at kapteinen er en fyllik, noe som slett ikke behøver å være tilfelle. Altså kan styrmannen ha sagt noe sant, men på en måte som har til hensikt å villede. Dette blir i så fall løgn.
  Løgnens motstykke er oppriktighet, eller ærlighet.

  Bedrageri er en formueforbrytelse som går ut på å skaffe seg selv eller andre en uberettiget vinning ved å lure eller forlede noen til å foreta en handling slik at de påføres et tap, eller det oppstår fare for at et tap vil oppstå. Det skiller seg fra andre typiske formuesforbrytelser, som ran og tyveri ved at fornærmrde selv spiller en aktiv rolle ved å bidra til at gjerningspersonen blir tilført vinningen det er snakk om.
  I dagligtale omtales bedrageri gjerne som svindel.

  En bløff (engelsk hoax) er en bevisst og planlagt løgn som gir seg ut for å være en sannhet, og som har til hensikt å trekke andre med i forestillingen.

  Med det siste i tankene. Hvem er det advokat Østberg, via sin advokat Voie Danielsen skulle ønske å ha som «hensikt å trekke med i forestillingen»? Selve rettssystemet? Heidi? Med all sannsynlighet begge.

  Bør ikke advokat Østberg, via sin advokat Østberg være innforstått med at Heidi klart ser deres ikke helhetlige fremstilling, som søkes fremstilt som representativ? Jo, høyst sannsynlig. Men på den andre side kjenner man andre som man kjenner seg selv, så dermed er det ett av to. Enten innser de ikke hvor gjennomskuelig det er, eller så bryr de seg slett ikke.

  Hvis det siste, hvorfor ikke bry seg om slikt? Hvilke andre parter er inne i bildet foruten advokatene Østberg / Voie Danielsen på den ene side og Heidi på den andre side? Jo, dommer(e), selve rettssystemet.

  Ut fra dette bildet. Dersom alternativ 1. Ny assosiasjon, det engelske ordet for advokat, «lawyer», høres temmelig lydlikt det engelske ordet «lier»…
  Dersom alternativ 2, har advokat Østberg via sin advokat Voie Danielsen kommet i skade for å ha styrket Heidis poeng på førstesiden på bloggen. Nok en gang.

  ( – Ditt spørsmål «Dersom jeg skulle ha engasjert en advokat i november, og jeg deretter hadde fått medhold i Høyesterett, kunne jeg da sendt advokatregningen til adv. Voie Danielsen?» gleder jeg meg til å høre adv. Voie Danielsens svar på. Om han nekter å svare på det, er også det et klart samt avslørende svar… 😉

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.