Ondskapens røtter

(Newsner.com)

På samme måte som pasientene ikke ble trodd da de fortalte legene om mishandlingen, blir ikke ofre for urett og justismord i de norske domstolene trodd, uansett hvor de henvender seg.

Det er mange steder det har utviklet seg en kultur for grusomhet.
Det er ingen ting som tilsier at ikke dette også kan skje i rettsvesenet.

Mange tror egentlig at det er en spesiell type mennesker som begår slike grusomheter som for eksempel i de tyske konsentrasjonsleirene. Bare se hvordan «Hitler» og «Nazi» blir assosiert med en slags utenomjordisk ondskap. Som om Tyskland i 30-årene skulle ha blitt besatt av helt spesielle onde ånder fra en dyp underverden eller direkte fra helvete.

Men alle disse onde menneskene er i det hele og store vanlige mennesker som kommer hjem etter arbeid og er glad i barna sine, vennlige mot naboene og generøse og hjelpsomme mot vennene.
Nils Christie har skrevet om hvordan norske fangevoktere under krigen behandlet russiske og jugoslaviske fanger vel så ille som de mest hjerteløse tyskere.

Hele hærer har deltatt i omfattende folkemord jorden rundt, i alle historiske epoker.

Kriminologen og forfatteren Nils Christie fant at det var noen forskjeller på de som begikk grusomheter og de som ikke gjorde det, men forskjellen var ikke slik at illgjerningsmennene kom fra spesielle kriminelle miljøer eller foraktelige sosiale lag.

Et sentralt element i utviklingen av ondskap, er fraværet av korrigerende mekanismer. Et annet er utviklingen av en esoterisk (lukket) kultur som andre ikke får innpass i.

I norske domstoler er det helt vanlig at domspremissene ikke gjør rede for hvordan retten egentlig har tenkt, hva de egentlig har bygget på av faktiske forhold, og særlig hvordan bevisbedømmelsen har vært.

Dommerne nevner ikke bevisene som er ført med mindre de underbygger den dommen de ønsker å skrive. Tapende parts anførsler gjengis i en mangelfull og fordummet utgave.

I Norge gjøres det ingen registreringer av hva som er sagt i en hovedforhandling. Det er ingen rettsreferater, ingen stenografier og ingen lydopptak.

Det som kalles rettsbok inneholder kun klokkeslettene for når rettsdagene begynner og slutter samt navn og personalia på vitner.

Dette gjør at vårt rettsvesen ligger åpent for arroganse, udugelighet, maktspill og korrupsjon.

10 kommentarer til «Ondskapens røtter»

 1. Flott bloggpost. Du skrev bl.a. dette:
  “…Dommerne nevner ikke bevisene som er ført med mindre de underbygger den dommen de ønsker å skrive. Tapende parts anførsler gjengis i en mangelfull og fordummet utgave…”

  Når jeg ble dømt urettmessig i Sandefjord tingrett, viste ikke dommeren til noen beviser som underbygget hans påstander om meg og mine kilder på Internet. Han ramset kun opp en rekke udokumenterte påstander, påstander som ikke har rot i virkeligheten – men som stammer fra uredelige vitner fra motparten, og motpartens advokat. Hele dommen er mao. ren synsing.

  I og med at en dommer kan få seg til å basere en dom på oppdiktede forhold, kan man virkelig lure på hvilke motiver som lå bak en så irrasjonell og uansvarlig dom. Antakelig var motivet å beskytte en statsansatt forsker! Mer om den saken her:

  JUSTISMORDET OG RETTSFARSEN
  https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/04/justismordet-og-rettsfarsen-oivind-bergh-vs-tore-b-krudtaa/

  Men dessverre var ikke den uetiske oppførselen fra dommer Anders Nesheim i Sandefjord tingrett enestående. Videre behandling av min anke i lagmannsretten og høyesterett, avsører at man har å gjøre med et rettssystem (og et Storting) som er gjennomkorrupt.

  Lagmannsretten avviser min anke, kun ved å vise til at jeg ikke kan være selvprosederende. Høyesterett avviser anken ved å ikke vise til noen begrunnelse (noe heller ikke lagmannsretten egentlig gjorde).

  Via denne prosessen er jeg blitt oppmerksom på noe svært foruroligende: Stortinget vedtar lover som tillater dommere å la vær å begrunne en avgjørelse – så fremt avgjørelsen er enstemmig. Dette viser at denne korrupsjonen er planlagt og ønsket av Stortinget, og av dommerne som aktivt benytter seg av slike ufornuftige lovparagrafene

  Jeg har tatt opp dette sentrale problemet i denne videoen, og et problem som viser at ikke “bare” er rettssystemet korrupt, men også vårt Storting. Korrupte vil de være helt til lovverket endres, og til de har rettet opp den uretten disse lovene medfører for de impliserte (de som utsettes for justismord). De samme lovene gjør det også mulig for domstolene å la større og mindre kjeltringer å slippe unna en velfortjent straff.

  SVIK OG KORRUPSJON FRA STORTINGET OG DOMSTOLENE:
  https://www.youtube.com/watch?v=uss4_2E03HU

  I denne sammenheng kan være greit å vise til hva korrupsjon egentlig er:

  Hva er korrupsjon?
  “I ordets opprinnelige latinske betydning er en korrupt person en som mangler integritet. Korrupsjon har altså å gjøre med uetisk oppførsel…”
  https://www.norad.no/tema/demokrati-og-styresett/korrupsjonsbekjempelse/hva-er-korrupsjon/

 2. Jeg har to dommer, en fra Tingretten og den andre fra Lagmannsretten som jeg kaller direkte ondskap og bestillingsverk. De inneholder direkte faktafeil, løgner og diskriminerende utsagn om meg. Jeg har lite tro at det var dommere som skrev disse dommene. Det ser ut at det var motparten. Grunnen at jeg mistenker det er måten dommen ble skrevet ved hjelp av et språk som jeg kjenner igjen fra kontakten med motparten. Dommen fra Tingretten inneholder opplysninger som jeg aldri oppga under partsforklaring, men som kom fram under rettsmekling, og som som skulle være taushetsbelagt. Det skinner gjennom at dette er bestillingsverk. Jeg opplever at retten undervurderer min intellekt og tror at jeg ikke er i stand til å se korrupsjon. Jeg hadde stor tro på norsk rettssystem men dessverre den er fraværende pr. d. d.

 3. veldig riktig beskrivelse. Det er på høy tid det blir opptak i domstolene for det vil forandre dommer fullstendig. Plutselig vil dommere måtte skrive det som faktisk skjer, og ikke det de vil skal skje.

 4. Som 6-åring ble jeg alene med en Marxsistisk Politimann Syvert Mørk i Mandal, utsatt for skrekk, trussel og Lystortur så jeg mistet synet mens jeg var der. Alt ble gult mens vinduet ble svart. Dersom jeg ikke tilsto å ha vært med på ruteknusing vile jeg bli sent til en øy og fikk ikke se mine foreldre. Jeg hadde sett på noen som knuste ruter, men det hadde ingen interesse for min Bestemor som i en årrekke var byens største personlige skatteyter hadde Glassmesterfirma hvor jeg kunne knuse glass som jeg ville, så slikt var uinteressant. Jeg var for redd til å fortelle hjemme, men de burde ha reagert på Barneforhør uten Verge. Det ødela mye av mitt forhold særlig til min far. I senere forsøk på å nevne dette er jeg blitt direkte truet av Politiet, eller “ledd av”.

  1. Dette husker jeg ikke a ha skrevet, men alt er 100% korrekt. Derfor trives jeg bedre utenfor Norge hvor jeg slipper a se Norsk Politiuniform. Ennu idag 79 ar gammel husker og ser jeg dette synet foran meg hver eneste dag med truende fra Syvert Mork. Siden fant jeg ut omkring 1965 at det i politiske normale bevegelser kan vare slike hatpersoner. Ved a finne ut dette med infiltrasjon i slike miljoer fikk jeg KGB varsel og flyttet for en tid til Danmark. Hatet kom tydelig via hans far som skal ha matte lage noen mobler for min Farfar for a betale gjeld. Jo dette har odelagt mye i mitt liv nar jeg kansje beskyldes, Det medforte 2 skilsmisser fra beskyldninger.
   Jeg ble skadet for livet som barn, Fillipinene 27.04.22 Roald Rafoshei-Klev

 5. Jeg går ut i fra at jeg ikke er alene Barn som er blitt utsatt for Tortur – som må sees i lys av Barns alder. Jeg har hatt reaksjonsproblemer siden – og problemer med å bo lenge i Mandal da jeg da får tilbake mareritt fra hendelsen som Seksåring. Jeg ser på dette overgrep som politisk motivert fra en Marxsist-inspirert Politimann.

 6. Korrupsjon er i Lovverket knyttet til Betalingsvederlag (i penger) – men Koruptivitet er eldgammelt i Norge. Jeg syntes ett av ofrene i historien er Presten Jo Mogensson (Blix) Schancke – som også er en av mine forfedre. Han hadde tydelig oppdaget at hans Svigerfar Biskop A.Foss i Bergen gjorde underslag i Katedralskolens Kasse. Så fikk han mot seg falske anklager. Værst var utskjelling av en Fut. Denne var Sønn av Biskopen og Futen var Jon’s Svoger. Jon “Meister Jo” ble halsehugd i Invik i Stryn tidelig på 1600-tallet. At Jo kom fra Bjarme i Jemtland gjorde saken hans nok ikke bedre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.