Hvordan blir korrupsjon i norsk rettsvesen avdekket?

For fire uker siden, den 21. juni 2017, ringte jeg til politiet for å høre hvordan det gikk med min politianmeldelse av tingrettsdommer Kristian Jahr. Da fikk jeg vite at saken var henlagt allerede 11. januar 2017. Jeg var himmelfallen. Jeg hadde fått spørsmål fra politiet om å gi opplysninger om mine eventuelle økonomiske krav, og hadde i den forbindelse snakket med politiet den 17. februar. Da var jeg ikke blitt fortalt at saken var henlagt.

Jeg opplyste at jeg ikke hadde fått noen henleggelse i posten. Politiet lovet å sende dette på nytt, og sa at min klagefrist ville løpe fra den dagen jeg mottok brevet.

Men den 10. juli hadde jeg fortsatt ikke mottatt noe brev. Jeg ringte politiet, og fikk dem til å sende meg en kopi av henleggelsesbrevet på e-post. De lovet igjen å sende brevet i posten også.

Henleggelsen var begrunnet slik:

«DE UNDERRETTES OM AT FORHOLDET ER HENLAGT PÅ GRUNN AV MANGLENDE KAPASITET TIL Å BEHANDLE SAKEN. PÅ GRUNN AV ARBEIDSMENGDEN I STRAFFERETTSPLEIEN MÅ DET DESSVERRE SKJE NØDVENDIGE PRIORITERINGER AV HVILKE SAKER SOM KAN BEHANDLES. ETTER RETNINGSLINJENE FOR SLIK PRIORITERING BLIR DENNE SAKEN IKKE TATT UNDER BEHANDLING.»

Jeg hadde politianmeldt dommer Jahr for grov uforstand i tjenesten ved at han hadde avskåret bevis som var helt nødvendige for å underbygge min fremstilling av de faktiske forhold. Deretter hadde han skrevet en dom som han måtte vite at var uriktig da den uttrykkelig bygget på et faktum i strid med de håndfaste men avskårne bevisene.

Les mer:
Rettssak uten bevis
Politianmeldelsen

Som dere vet, hadde adv. Bjørn I. C. Østberg stevnet meg og engasjert adv. Voie Danielsen til å føre saken for seg.

En av konsekvensene av adv. Østbergs mishandling av min sak er at mitt livsverk og arbeidsplass, Villmarksleiren måtte legges ned. På grunn av disse forholdene hadde jeg ikke lenger penger til advokat og måtte prosedere saken selv.

Transparency International Norge har gjort en undersøkelse hvor 4% av de spurte innrømmet å ha betalt bestikkelser til det norske rettsvesenet. Likevel er ingen dommere dømt for korrupsjon i nyere tid.

I anledning Transparency Internationals funn, uttalte Politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn i Økokrim til Aftenposten:

Jeg synes det er overraskende, og svært alvorlig, hvis dette stemmer.

I følge Aftenposten kjente ikke Økokrim til noen eksempler på bestikkelser som skulle ha foregått i det norske rettsvesenet.

(http://e24.no/lov-og-rett/en-av-25-sier-de-har-betalt-bestikkelser-til-norsk-rettsvesen/21097822)

Det er jo ikke rart at politiet ikke kjenner til noen eksempler på bestikkelser og korrupsjon i rettsvesenet, hvis de har som prinsipp/retningslinjer å henlegge alle anmeldelser om dette.

Hvordan kan vi vite at den innrømmede korrupsjonen ikke er bare toppen av et isberg så lenge politiet ikke prioriterer anmeldelser av korrupsjon i rettsvesenet?

8 kommentarer til «Hvordan blir korrupsjon i norsk rettsvesen avdekket?»


 1. vi er alle blitt programmert med løgnen/illusjonen om at rettsvesenet/staten har med rettskaffenhet og rettferdighet å gjøre
  programmeringa pågår fra vogge til grav og sitter veldig godt innprentet i hjernen
  derfor blir vi himmelfallen når virkeligheten er HELT MOTSATT
  når
  ALT ER OPP NED
  i virkeligheten
  TRO og VIRKELIGHET er to helt ulike ting


 2. min mor ‘døde’ i fjor, og i den forbindelse var jeg innom tingretten i Oslo for å hente en skifteattest
  av barnlig nysgjerrighet kikket jeg meg litt rundt i bygningen
  i en av etagene, var det et rom med glassdør, og der inne hang en mengde SVARTE kapper på rad og rekke
  da fikk jeg en assosiasjon med svarte pirater og det svarte pirat-flagget i toppen av masta når de var ute på tokt/plyndreri
  i våre dager har piratene kommet seg i land og har infiltrert det meste av ‘samfunnet’
  de svarte kappene i rettssalene bæres av advokater/dommere som har til oppgave å plyndre/stjele fra folk, enten det er penger,, eiendeler, eiendommer eller fysisk frihet de stjeler
  de andre svarte (politi) ferdes også rundt i sine svarte kostymer og plyndrer/stjeler, enten det er penger, eindeler og til og med BARN
  slik er livet i den svarte magiens verden/samfunn, hvor ALT ER OPP NED
  svart magi er kunsten å gjøre hvitt til svart og svart til hvitt, gjøre sannhet til løgn og løgn til sannhet
  og dernest programmere alle folk til å tro på illusjonene, slik at de tror illusjon/løgn er virkelighet/sannhet

  1. Du glemte PRESTEN han som kom med PESTEN. Sadistisk svartkledd barne mishandler som kastrerte offerne sine.(sølvguttene)

 3. Rent prinsipielt, og rent logisk.

  Ifølge loven anses man med rette som grovt klanderverdig dersom man er vitne til en forulykket, men velger å ikke involvere seg, slik at den skadede ikke mottar tiltrengt hjelp.

  Dersom man er i en stilling som medfører at man er bemyndiget og satt til å håndtere lov og rett, å slå ned på lovbrudd, eksempelvis noe såpass graverende som korrupsjon hos en dommer i rettsvesenet, men velger å ikke gjøre det, ikke engang gidde å undersøke sannhetsgehalten i en slik anklage, da beskytter man i praksis korrupsjon innen rettsvesenet. Og er man da selv korrupt? Eller kun inkompetent til oppgaven?

  En som beskytter en straffbar handling, og derfor i praksis medvirker til straffbar handling, er i følge lovens logikk like skyldig som den som utfører selve handlingen. Derav ordtaket om at «heleren er like god som stjeleren».

 4. Det er en kjensgjerning st rettsapparatet får penger under bordet Gammelt nytt …Bare nå kaller vi det korrupsjon…som det ko også er Ingen av rettsapparatet tør ta tak i dette ..Det finnes nok noen ærlige men de vil miste jobben sin eller i værste fall drept

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.