Hva pressen ikke “vil” skrive om

Domstoladministrasjonen har en side på Facebook, hvor publikum, inntil nylig, kunne gi sin vurdering. Man kunne sette karakter fra 1 til fem stjerner, hvor 1 stjerne var dårligst og 5 var best; og man kunne skrive noen ord.

Fredag 10 mars, var det noen som oppdaget dette, og det spredte seg: Du kan fortelle hva du mener om norske domstoler på Facebook-siden til Domstoladministrasjonen! I løpet av noen timer strømmet det på med anmeldelser. De var ikke så bra. Kritikken var krass. Resultatet stod i sterk kontrast til de ofte publiserte undersøkelser som skal vise at nordmenns tillit til det norske rettsvesen er sky-høy.

Mandagen ut på dagen, forsvant anmeldelsene fra Facebook-siden. Heldigvis hadde noen tatt skjermdump av det meste:

(Artikkelen fortsetter nedenfor skjermdumpen)

En av bidragsyterne spurte DA om hvorfor de hadde slettet siden. “Ja vi måtte gjøre det. Det ble beskyldninger osv brukerne imellom.

Domstoladministrasjonen forklarte at de hadde tatt vare på alle kommentarene, og at de ville bli gjort synlige igjen så snart de fikk svar fra Facebook på hvordan de kunne fjerne enkelt-kommentarer. Men nå er det gått seks uker, og det er ennå ikke kommet tilbake.

Men domstoladministrasjonen er ikke alene om å vegre seg mot for skarpt lys på hvordan det står til med rettssikkerheten i praksis.

De siste syv årene har jeg hatt to saker som har gått parallelt i rettsvesenet. Den ene gjaldt boligen jeg kjøpte med alvorlige skjulte feil og mangler og hvor selger hadde Protector eierskifteforsikring. Den andre saken (som bloggen min springer ut av) gjaldt opprinnelig mitt livsverk og min arbeidsplass Villmarksleiren.

I begge sakene har jeg opplevd en mangel på profesjonalitet og rettssikkerhet som jeg ikke ville trodd var mulig hvis jeg ikke selv hadde opplevd det.

Først kom sjokkene og uvirkeligheten, så forsøkte jeg å få pressen til å skrive om det jeg opplevde. Det interessante er at den alminnelige pressen ville ikke skrive om det som skjedde av urett i domstolene. Først da jeg kontaktet Kapital, møtte jeg interesse.

Andre medier som når ut til et bredere publikum, skrev villig vekk side opp og side ned om hvor mange alvorlige skjulte feil og mangler det var på boligen jeg hadde kjøpt. Men ikke om hva jeg opplevde i forbindelse med rettssakene.

18 des 2014 var det en artikkel i VG om vår tillit til rettsvesenet.

18. des. 2014 – Domstoladministrasjonen trodde toppen var nådd, men tok grundig feil: Aldri tidligere har så mange borgere hatt større tillit til norske domstoler.

Jeg tenkte at denne journalisten sikkert var interessert i hva jeg kunne fortelle og dokumentere, men han var ikke interessert i å høre. Senere kom jeg i kontakt med en annen som også hadde lest artikkelen og ringt journalisten, men også han opplevde at journalisten ikke var interessert i hva vanlige folk opplever i domstolene.

Jeg har tapt mitt livsverk og min arbeidsplass, og mange viktige arbeidsår, som følge av urett i rettsvesenet. Når vi hele tiden møter fortellinger om at vi har et så fantastisk rettsvesen, er vi ikke forberedt på hva vi kan kan komme til å oppleve hvis vi blir trukket inn i en rettssak.

Jeg tenker at slik som mange av oss opplever rettsvesenet i Norge, slik må de svarte i USA ha opplevet det da de fikk de samme rettighetene som de hvite — på papiret, men ikke i virkeligheten. Vi har i Norge et godt lovverk, problemet er at det ikke blir fulgt og det finnes ikke noe uavhengig organ hvor en kan henvende seg.

 

11 kommentarer til «Hva pressen ikke “vil” skrive om»

 1. En er så godt som rettsløs i Norge hvis en kritiserer advokater, politi m.fl. innen rettsvesenet. At media heller ikke tør å ta tak i dette er rett og slett skremmende, men forklarer hvorfor de kan fortsette slik Advokatforeningen stengte også sin mulighet for tilbakemelding når det ble lagt inn kritikk. Fremstår som de samkjører

 2. Mange faktorer som er knyttet til dette problemet! Advokater som ikke holder faglig mål er en ting, samrøren mellom advokater og dommere er et annet problem. Husk på at disse menneskene omgås også i det private i forskjellige losjer osv.. Et stort problem er også den Norske Advokatforening som beskytter enhver advokat som ikke holder mål. Etter å ha vært imellom noen rettsaker er jeg hundre prosent overbevist om at det må sitte mange uskyldige i Norske fengsler!

 3. Viktig blogg Heidi
  Det som skjedde er fryktelig kritikkverdig. Velger man å opprette en firmaside for DA og legge til en anmelderfunksjon, så må de også takle kritikken som kommer.

  Når også seniorrådgiverne Iwar Arnstad og Kai Roger Thorsen slenger på en «5 stjerner» for å dra opp snittet, så sier det vel det meste om profesjonaliteten til DA og dens ansatte.

  Jeg har vært i dialog med DA og de hevder de har tatt vare på alle anmeldelser. Problemet deres var angivelig at det utviklet seg en «krangel» under et av innleggene etter at en del kjente nettroll fant veien til DAs anmelderfunksjon. DA kan fjerne muligheten til å legge inn anmeldelser, men var forhindret i å slette enkeltkommentarer, så her ser vi et godt eksempel på hvordan nettroll knebler den offentlige debatten.

  DA ville sjekke ut med Facebook hvordan de kunne løse dette med enkeltkommentarer som falt inn under kategorien sjikane og netthets, men jeg har ingen tro på at de noen gang velger å sette inn muligheten for å anmelde de igjen.

  Så kan man jo spørre seg om DA er feige som ikke ønsker at folket skal opplyses om hvordan mange opplever domstolene våre eller om det er nettroll som ennå en gang klarte å stikke kjepper i hjulene.

  Men uproft, ingen tvil.

  Takk for at du skrev om dette Heidi. Avisene er forøvrig FEIGE som ikke er sin rolle bevisst. De skal opplyse om uverdige forhold i samfunnet vårt, men her begravde de pennen elegant i sanda….
  SVAR

 4. Her er det en del misforståelser ute og går.
  Årsak til fjerning var at enkelte av deltakerne dro private enkeltsaker inn i det som SKULLE vært omtale av domstoladministrasjonen.
  Derfor ble DA oppfordret både av dem som ble rammet og en rekke andre om å rydde opp.

  Hvorfor det lages slikt spetakkel av fjerning av dette nye netthetsforumet fra folk som blokkerer folk de hetser eller deltar i netthetsen av, er uforståelig for normale mennesker.

  (Kan dere ikke heller lage egne blogger med åpent kommentarfelt, slik at de som eventuelt omtales får komme til orde og korrigere?)

 5. Her er hele min kommentar, siden skjermdumpen ikke viser alt:

  Lagt ut på Domstoladministrasjonens facebookside den 11.03.17.

  “Også fra meg får dere en ener fordi null ikke er et alternativ. Jeg er rystet over den manglende rettsikkerheten som har lagt seg som et mørkt teppe over norske domstoler. Man tror det ikke før man opplever det selv.

  I sivile saker plikter retten å ta opptak jmf. tvl. § 13-7 første ledd. Der står det uttrykkelig at det under hovedforhandling skal foretas opptak av parts -og vitneforklaringer. I avhendingssaker så gjøres det i all hovedsak IKKE opptak, og det forklares angivelig med mangelen på teknisk utstyr til å kunne gjennomføre det. Igjen på grunn av manglende bevilgninger.

  Når vi som part i sak ber dommere om å få ta privat lydopptak, får vi avslag. Norske dommere har et smutthull hvor de kan forby private lydopptak med hjemmel i domstolloven § 133, jf. § 198. En av grunnene til å forby lydopptak er hvis lydopptakene forstyrrer og distraherer forhandlingene eller krenker domstolenes verdighet. Hvordan en diktafon i lomma mi kan oppleves distraherende eller krenker domstolenes verdighet har jeg ennå til gode å forstå…. Om det da ikke handler om at man i ettertid kan bevise at dommere, advokater og parter ikke opptrådte etter gjeldende lovverk.

  Når domstolene ikke følger norsk lov så må jeg si at at de viser lite verdighet.

  Gjennom nettverket vårt STOPP boligsvindel har vi hørt mange kritikkverdige og svært klanderverdige opplevelser fra norske domstoler, men også personlig opplevde vi at dommeren i Eiker, Modum og Sigdal tingrett kom 20 minutter for sent til hovedforhandling. Hun hang mer over bordet enn hun satt oppreist. Hun forlot rettssalen flere ganger, angivelig på grunn av sykdom. Det gikk ut over flyten og sammenhengen i vitne og partsinnlegg. Hun manglet fullstendig evnen til å stille kritiske spørsmål og var mentalt ikke til stede. Det er lov å bli syk, men klarer man som dommer ikke å behandle saken korrekt, så må man frasi seg saken. Så enkelt.

  I borgarting som var satt til tinghuset i Hokksund, opplevde vi derimot 3 tilsynelatende skarpe kvinnelige dommere som visste å stille kritiske spørsmål. Dessverre viste det seg etter at dom falt, at heller ikke disse evnet å gjennomføre oppgaven på riktig måte. Og vi endte med tap på tross av selgers mange innrømmelser om både kjennskap og ansvarlighet for feil og mangler i boligen vi hadde kjøpt.

  Anken vår til høyesterett som omhandlet alvorlige saksbehandlingsfeil, feil forståelse av faktum og feil rettsanvendelse ble avvist fordi saken ikke var “prinsipielt viktig”. Ergo har vi to rettsinstanser, og ikke tre som vi trodde.

  Det skulle ikke være mulig å tape en sak med så gode bevis og innrømmelser som det var i saken vår. Men når dommere velger å legge løgner og vrøvl fra motpartens advokat (som eneste som ikke må avgi sannhetsløfte) til grunn for avgjørelsen, fremfor bevis og rapporter fra uavhengige takstmenn og fagmenn, så er det altså fullt mulig å gå ut av en slik sak med 2 millioner i tap.

  Det er en skam og et enormt samfunnsproblem. Og jeg anbefaler ingen å stole på det norske rettssystemet. Det er ikke uten grunn at advokater kaller domstolene våre for “bingoretten”.”

  1. Det er sant, om Norsk domstolen er BINGORETTEN.
   Jeg er helt enig om det fordi jeg selv har opplevd dette.
   Jeg ble svært sjokkert når i 2009 ble jeg varetekt fengslet, og varetekten blitt fortsatt inntil 17 måneder uten dom.
   etterpå ble jeg dømt til 6 år fengsel, og betale 1,2 million kroner erstatning, uten eneste bevis og uten eneste vitne, bare med magefølelse og indisier. Grunnen til dette var at jeg var uenig med politiet mishandling og med rettsystemet fra 1. måned , da jeg har begynt å kjempe mot systemet , når jeg opplevd en steinalder rettsystem, kunne jeg ikke akseptere det, da når jeg var på fengslingsmøte kunne jeg ikke stå opp når de gale dommerne kom i rettsalen , jeg bare sitter på stol, derfor systemet ble sint på meg og utviklet siktelsen mot meg dag etter dag, og fengselsbetjentene har begynt å mishandle meg i hele 4 år både fysisk og psykisk, OSV. Jeg har mye å si , hele livet mitt er blitt ødelagt. Jeg er en ofre for Norsk justismord .

 6. Personlig har jeg møtt én Dommer som så problematikken i en tilordnet og Laget førerkortsak :av utøvende politi. (Det ligger selvfølgelig en Rekke svært alvorlige andre lovbrudd av Statsystemet i forkant og etterkant av denne) Problematikken er forøvrig at selvom denne flotte dommer så hva saken gjaldt og ikke gjaldt – og sendte den tilbake til påtalemakten : så bes det ikke om tidsfrist for tilbakemelding til domstolen som skal være gjeldene for påtalemakten for og avhjelpe situasjonen : slik at rett blir rett. Påtalemakten som også unnlater og følge Både statsadvokatens to anmodninger om og melde seg selv og ta Gregersens anmeldeser og behandle de – blir like oversett som da politidirektoratets anmodning om og utlevere opptak (og jeg fastholder på KOPI av mine opptak – slik at de også ikke går til spille – eller havner utenfor påtale og rettsystemet ved forsvinninger-som det er brukt Utrolig mye ressurser på og få fjernet fra bolig !- ja ,svært stygg sak ) og som vil frikjenne meg fra de alvorligste anklager og behandlinger rundt om i systemet. Og ville gitt meg soleklar rett til rettferdighet og hjelp i vanviddet som den ene etter den andre instansen er trukket inn i – og rotet det til via hverandre : så mye at de finner ikke noen måte og komme seg ut av det på. Mens disse sitter og skjelver på hver sin tue for de feil det er begått av også egen etat – så er jeg forsøkt også drept og gitt Alvorlige trussler ved flere anledninger ! Og en undrer seg hva et “beklager ,vi så ikke dette ” kan være så vanskelig og si og gi mennesker som er slept gjennom de utroligste situasjoner – som normalt folk ikke hadde skulle overlevet. Og anmelder man så forhindrer eller evner ikke advokater og nå frem. Og det er i allefall skremmende og se at når Statsadvokat og Politidirektoratet og egen saksbehandler på justisdepartementet ikke blir hørt når de sender brev til utøvende politi : mens disse skumle få politiene – være seg dette som er det topphemmelige nasjonale prosjektet ,som nesten ingen vet om – foregår seg på – eller om det er motsatt – en kamp Mot dette : skulle vært godt og få vite . Høyerestående maktapparat blir ikke hørt eller vektlagt av utøvende krefter i systemet. I mellomtiden dreper systemet så mange de kan. Ved vanvittige ikkebehandlinger i Systemets reglegler og lovverk ,eller dette som helliggjøres som dette som kalles Norges Grunnlov. Som forøvrig ser ut til og være speilbildet av Rikskanselleren alias Riksadvokatens kontorembedte – Norges største fake !

  Og nå går hordene hvert øyeblikk ut i gatene stivpyntet og fine- for og feire gullkalven : det er det snart 17 mai igjen. ( Hurra 🙁 !


 7. i hele vår oppvekst har vi alle blitt programmert år ut og år inn med programmet :
  « NORGE ER ET LAND «
  det er et program
  og det er bare et program – det er ikke virkelighet
  NORGE er en korporasjon
  alle deler av denne korporasjonen, som f.eks. barnevernet, politiet, rettsvesenet, vegvesenet, osv. er underkorporasjoner under kronen/statan NORGE
  alle korporasjoners formål er PROFITT
  det er derfor det menneskelige aspekt er fullstendig fraværende i alt som skjer innen korporasjonen(e)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.