Politianmeldelse av dommer Jahr

Nedenfor har jeg lagt ved politianmeldelsen av dommeren som avskar mine bevis rett før rettssaken begynte. Dette medførte at han kunne skrive en uriktig dom. Transparency International Norge forteller oss at 4% av de spurte sier at de har betalt bestikkelser til rettsvesenet. Hvordan ser de dommene ut som resultat av bestikkelsene?

I løpet av de siste 120 årene skal det aldri ha skjedd at en dommer har vært fradømt sitt embete i Norge på grunn av korrupsjon.

Oslo Politikammer
Oslo.

Oslo 6. desember 2016

POLITIANMELDELSE AV DOMMER KRISTIAN JAHR

Jeg, Turid Heidi Dammann ……………, inngir herved anmeldelse mot tingrettsdommer Kristian Jahr ved Oslo Tingrett for brudd på straffeloven av 1902 §§ 110 første ledd, 123 første og annet ledd, 325 og 276 b. Handlingene er utført i 2015 før den nye straffeloven trådte i kraft. Jeg er kjent med at det er straffbart å inngi falsk/uriktig anmeldelse til politiet (str. §§ 221-225). Jeg ber om at Kristian Jahr blir tiltalt og straffet.

Handlingen

Kristian Jahr var forberedende dommer og administrator i sak 14-103486TVI-OTIR/07 mellom saksøker Bjørn Ivar Christie Østberg, og meg selv.

Saken var berammet til den 17. august 2015. Ved kjennelse av 13.08.2015 besluttet Kristian Jahr avskjæring av bevis som jeg ønsket å føre for å underbygge min fremstilling av de faktiske forhold.

Under rettssaken besluttet Kristian Jahr ved kjennelse inntatt i rettsboken, avskjæring av ytterligere bevis.

Jeg viser til bilag som gjør nærmere rede for sammenhengen, se nedenfor.

Avskjæringen utgjør en grov uforstand i tjenesten, da det er helt utvilsomt at bevisene var nødvendige for å underbygge min fremstilling av de faktiske forhold. Dette klarlegges ytterligere ved at den dom som ble avsagt i saken, la uttrykkelig til grunn faktiske forhold som kunne motbevises ved håndfaste bevis som var skåret i de nevnte kjennelser.

Avskjæringene ble begrunnet kun med henvisning til tvistelovens § 21-7 (2) bokstav b, og tvl § 21-8 Det inngår ikke i kjennelsene eller andre dokumenter fra dommerens hånd, noen individuell vurdering av de enkelte bevis. Avskjæringskjennelsene anfører også at saken var delt, slik at visse temaer skulle behandles i en eventuell del to. Men de avskårne bevis underbygget primært mine anførsler for det som skulle behandles i del én.

Avskjæringene representerer en grov uforstand fordi det faller utenfor ethvert skjønnsrom at den skriftlige kommunikasjon mellom en advokat og hans klient ikke skulle kunne godtgjøre hva klientens bestilling til advokaten gikk ut på. At bevisene ikke skulle styrke avgjørelsesgrunnlaget, utgjør da en usannhet som undergraver rettsvesenets funksjon i samfunnet.

Handlingene må etter sin karakter antas å ha til formål å skaffe min motpart en uberettiget fordel.

Straffelovens § 325 er plassert i lovverket sammen med forseelser. Dette innebærer at også uaktsomhet er straffbar. Det er således ikke nødvendig å bevise forsett.

Bilag

Bilag 1: Redegjørelse

Bilag 2: Kronologi

Bilag 3: Prosesskrivet av 7.7.2015 som presenterer mitt påstandsgrunnlag og bevistilbud,

Bilag 4: Prosesskriv av 7.8.2015 fra saksøker som krever avskjæring av bevisene,

Bilag 5: Prosesskriv av 13.8.2015 som bestrider avskjæringene (i punkt 6)

Bilag 6: Rettens kjennelse av 13. august 2015

Bilag 7: Rettsbok inneholdende kjennelse av 17.august 2015. Kjennelsen er på side 3.

Bilag 8: Oppdragsbeskrivelsens side 19 – tilsvarende bilag 12 til prosesskrivet av 7.7.2015

Bilag 9: Oppdaterte krav i leirsaken, notat vedlagt min e-post av 15.10.2015 til Østberg, tilsvarende bilag 13 til prosesskrivet av 7.7.2015

 

 

Med vennlig hilsen

Turid Heidi Dammann

10 kommentarer til «Politianmeldelse av dommer Jahr»

  1. Bra, disse dommerne er det på tide å avsløre for hva de egentlig er. Har sett en rekke saker der dommeren åpenbart hindrer dokumenter som er sentrale for saken.

  2. Du skal ha applaus for at du prøver Heidi, men dessverre har jeg mistet fullstendig troen på rettferdige konsekvenser når det er de på høyden som begår lovbrudd. Jeg håper du lykkes. Du er steintøff.

  3. Jeg kan ikke påstå at du har “baller”da du er en kvine, men jammen er du tøff som virkelig tar opp kampen.

  4. I Norge er utøvende og dømmende makt underlagt samme departement ; Justisdepartementet . Det betyr i praksis at dommeren parkerer sine tøfler hos aktor, politiet er den reelle maktutøver i norsk-rettsvesen, i praksis behøver mann ingen dommer, heller ingen rett-sak ,da denne kun er en i-sene-satt parodi – ett dårlig og uvirkelig teater stykke, alle aktørene inkludert de aller fleste advokater er omgangsvenner, og venner i fra universitets-dagene . . . . kort fortalt : Norge er en Bananstat full av apekatter i leder posisjoner iført bleie og fine klær, disse undertrykker resten av befolkningen og skaper splittelse ! Splitt og hersk !
    Lykke til Turid .

  5. Helt enig med deg Heidi- når jeg leser dette jeg vet at jeg er ikke alene i min kamp.

  6. Hei, vi opplever i disse dager politikorrupsjon. Vi er flere som er vitne til det samtidig og er så skjokkert over det vi nå har sett og følt på kroppen i litt over 3 år i politi og rettsystemet. Vi forsøker å samle informasjon, men hva hjelper det når de bare slår i bordet med foreldelse, 3 uker frist overgått osv, mens de selv har laaaange frister. Vi får ikke tilgang på den informasjonen vi har behov for, som vi trodde vi hadde rett på fra politiet, for de beskytter sine egne ansatte i stedet for rettferd og demokrati. Men jeg har et håp om at en gang vinner noe rettferd frem og at befolkningen får vite hvor galt det står til med dette systemet, og at systemet endres. Hvis du har noen gode råd og tips fordi du har erfaringer som kan komme til nytte for oss og fremtidens borgere skriv gjerne til meg. Beklager å lese at du også har opplevd urett.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.