Adv. Voie Danielsen truet med å fjerne mine bevis

25. januar 2016. Telefonen ringte. Det var dommer Vikanes. Vi skulle ha en telefonkonferanse, med forberedende dommer Eirik Vikanes, adv. Bjørn I. C. Østbergs prosessfullmektig adv. Kristian Voie Danielsen, og meg som selvprosederende. Vi skulle ha et planleggingsmøte for å beslutte hvordan saksforberedelsen til ankeforhandlingen skulle legges opp.

På slutten av telefonmøtet spurte dommeren meg uventet om hvordan jeg syntes det hadde gått i tingretten.

Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.


Dommer Vikanes: Hvordan syns du det gikk i tingretten
Heidi: Nei, der, altså, å bli avskåret 31 av 33 dokumentbevis og det… Altså, jeg synes at den måten retten behandlet meg på er klanderverdig ved å avskjære dokumentbevisene. Tiden gikk med til å prøve å tigge og be om å få fremme bevisene mine. Og Voie Danielsen opprettholdt “nei, nei, nei”. Og det er umulig å (blir avbrutt)
Adv. Voie Danielsen: Det kan jeg varsle om, at det kommer jeg til å gjøre for lagmannretten også.
Heidi: Ja?
Dommer:  Ok


Dommer: Hvordan syns du det gikk i tingretten?
Heidi: Nei, der, altså, å bli avskåret 31 av 33 dokumentbevis og det… Altså, jeg synes at den måten retten behandlet meg på er klanderverdig ved å avskjære dokumentbevisene. Tiden gikk med til å prøve å tigge og be om å få fremme bevisene mine. Og Voie Danielsen opprettholdt «nei, nei, nei». Og det er umulig å (blir avbrutt)
Adv. Voie Danielsen: Det kan jeg varsle om, at det kommer jeg til å gjøre for lagmannretten også.
Heidi: Ja?
Dommer:  Ok

Bevisene som var blitt avskåret i tingretten, omfattet bl.a. oppdragsbskrivelsen, som adv. Østberg hadde fått på mail av meg da han påtok seg oppdraget, en mail med oppdateringer av tall i oppdragsbeskrivelsen, og annen mailkorrespondanse mellom oss, som ville ha vist at denne oppdragsbeskrivelen faktisk anga hva oppdraget gikk ut på. Disse bevisene var viktige for meg fordi de underbygget min påstand om kontraktsbrudd.

I dette møtet truer adv. Voie Danielsen meg med at han skal få fjernet mine bevis i lagmannsretten også.

Se tidligere innlegg om avskjæringene: Hvorfor ble disse bevisene avskåret? og Trude Helen Holes bloggside Norsk rettspraksis — en farse?

Jeg lurte lenge på om adv. Voie Danielsen virklig kunne få fjernet mine bevis også i neste rettsrunde. Jeg har jo krav på å føre mine bevis. Dette fremgår av flere bestemmelser i tvisteloven, ikke minst av formålsparagrafen, §1. Og retten skal jo påse at partene får en rettferdig rettergang.

Men nå ser det ut til at de er i ferd med å klare å fjerne mine bevis også denne gangen på forbløffende måter.

Adv. Danielsen hadde også anket over tingrettens avgjørelse, for til tross for bevisavskjæringene hadde han ikke fått fullt medhold. Hans anke hadde kommet inn til retten før min, og dermed ble det han som fikk pålegg av retten om å lage et “faktisk utdrag“.

Et faktisk utdrag skal inneholde alle dokumentene i saken i kronologisk rekkefølge. Dette gjelder til og med sluttinnleggene. Kommer det noe mer i saken etter sluttinnleggene, skal det lages et tilleggsutdrag med disse dokumentene. Utdragene skal lages i flere identiske kopier, en til hver av dommerne, en til rettens arkiv, og to kopier til hver av partene.

Partene fikk frist til 12. januar med sluttinnleggene, og ad. Voie Danielsen fikk frist til 16. januar med faktisk utdrag. Ankeforhandlingen begynner 2. februar.

12 januar kl.20.22 fikk jeg mail med et stort prosesskriv fra adv. Danielsen, med 24 bilag og mange nye påstandsgrunnlag. (Påstandsgrunnlag er anførsler som det skal føres bevis for og som retten kan bygge sin avgjørelse på.)

Ett minutt senere, 12 januar kl.20.23 kom mail med adv. Danielsens sluttinnlegg.

Dermed måtte jeg kaste meg over disse skrivene og bilagene, og finne ut hvordan jeg kunne motbevise det som eventuelt var feil. Det var jo en hel del.

Den 16. januar skulle faktisk utdrag være ferdig. Da skal retten motta sine eksemplarer, og ett av eksemplarene skal ha påtegning fra begger parter, hvor partene “vedtar” utdraget, dvs. godkjenner det.

Klokken 15.45 denne dagen fikk jeg en mail med en lenke til å laste ned en stor pdf-fil med Voie Danielsens utkast til faktisk utdrag, sammen med et dokument som jeg kunne skrive ut og sende tilbake i underskrevet stand, med vedtakelse. Utdraget var på hele 410 megabyte, og tok flere timer å laste ned.

De neste dagene satt jeg og mine hjelpere og gikk gjennom alle prosesskrivene i saken og sjekket hvilke bilag som skulle være med i utdraget, og om de var med, og om det var lagt inn noe ekstra som kunne brukes til å overrumple meg i retten.

Ja, da.

Alle mine mest sentrale bevis var utelatt.

Og det var litt ekstra, som ikke var påberopt i noe prosesskrift.

Nå er det mandag kveld den 30. januar og ankeforhandlingen begynner torsdag morgen. Da skal jeg holde et “innledningsforedrag” hvor jeg skal presentere alle mine bevis for retten, og da må jeg kunne si hvilket sidetall dommerne skal bla opp i faktisk utdrag for å se bevisene jeg snakker om. Da må jeg ha ferdig et manuskript til foredraget hvor disse sidetallene er lagt inn.

Da jeg prosederte saken min for lagmannsretten i saken mot Protector, hadde jeg lagt inn fargede klistrelapper med nummer på, på alle viktige sider i min kopi av faktisk utdrag, slik at jeg fort og uanstrengt kunne åpne utdraget på riktig side og finne det jeg trengte.

Men jeg har ennå ikke fått noe tilleggsutdrag. I går sendte jeg mail til retten hvor jeg ba om veiledning som selvprosederende, med spørsmål om hva jeg skal gjøre dersom mine bevis ikke ligger i tilleggsutdraget heller. Men det har ikke kommet noe svar på det heller.

Jeg kan ikke la være å tenke på adv. Voie Danielsens varsel under planleggningmøtet for et år siden.

Tre dager igjen. Tvi, tvi.

 

6 kommentarer til «Adv. Voie Danielsen truet med å fjerne mine bevis»

 1. Kun en som ikke har rent mel i posen vil ønske at motpartens sak ikke blir hørt i sin helhet, på en saklig måte. Og en dommer som godtar slikt vil rimeligvis synes åpenlyst korrupt.

  Ren logikk.

 2. Advokater plikter å sørge for at sakens faktum kommer på bordet. Dommere plikter å sikre rettferdig rettergang. Dette du beskriver nå kort tid før saken starter, er uforståelig i alle andre henseende enn at advokat Bjørn Østberg (som enten ikke tør eller klarer å representere seg selv mot sin tidligere klient, “lille deg”), og advokat Østbergs advokat, Kristian Voie Danielsen, vet at de har en så skrøpelig sak at eneste mulighet for å vinne er via overrumpling og dirty triks.

  Vet det er naivt, men jeg slutter aldri å undre meg over hvordan disse uetiske advokatene klarer å se seg selv i speilet hver morgen…

  Jeg registrerer at det er stadig utskiftning av dommere i saken din. Det er ikke uvanlig, men jeg forstår ikke hvorfor domstolene ser seg tjent med å sjonglere med dette. Sånt gir grobunn for usikkerhet, særlig for selvprosederende, og slik bør det ikke være.

  Jeg kan ikke komme på noe mer beroligende eller fornuftig å si enn å uttrykke et inderlig håp om at den/de dommerne som ender med å ta saken, ender med å ville rette opp saksbehandlingsfeil og urett fra tingretten, og dessuten vise at det finnes skikkelige folk i dommerstanden, som slår hardt ned på jurister som misbruker sine stillinger og posisjoner.

  Heidi; du “er” ærligheten selv, og akkurat det lyser av deg. Villmarksleiren din har utvilsomt mistet en dyktig og engasjert leder i deg som følge av disse fæle sakene, men Nationaltheateret har nok ikke gått glipp av en stor skuespiller, tror jeg. Forstillelser og spill er neppe din greie… Du er derimot redelig, rett frem OG du er flink! Dommeren plikter å veilede deg, stille fornuftige spørsmål og få deg på rett spor, hvis du skulle skjære ut å et sidespor. De finnes (jeg har selv erfart det), og krysser fingre for at du nå får en verdig avslutning på en uverdig affære som aldri skulle gått så langt og vært der den er i dag.

 3. Dommeren bør kunne anses inhabil, da du ikke får en uhildet saksbehandling.
  Jeg er av oppfatning at dommeren med å forutinnta at de bevisene du ikke får fremføre, er av liten karakter.
  Da er og retten derfor om de kjører på, ikke rett sammensatt.

 4. En av årsakene,om ikke DEN årsaken til at bevis blir fjernet er at en kommuneansatt reges som tre gener så troverdig som andre “vanlige” folk. For å motbevise en løgn fra en kommuneansatt trenges det alså tre “sivile” vitner. Derfor fjernes alle vitner i din favør.

 5. Viktig å nevne at til tross for Kristian Voie Danielsens desperate forsøk på å vinne saken, så tapte han selv etter at han anket hele veien til høyesterett 🙂 Ikke alltid lurt å overvurdere seg selv. Så han trekker uten tvil http://www.hulaas.no ned i dritten. Både advokater og partnere har trukket seg ut av dette firmaet da seriøse dyktige folk ikke vil assosieres med slikt. Er man en god advokat med en god sak så holder man ikke på sånn og man vinner til og med saken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.