Falsk forklaring under avgitt ed

Advokat Bjørn Ivar Christie Østberg ga falsk forklaring under avgitt forsikring, under sin partsforklaring, med hensikt å skaffe seg en uberettiget vinning.

Han forklarte uriktig om hvor stor arbeidsmengden hadde vært i saken, for å få dommeren til å mene at den store og omfattende timelisten hans var berettiget.

Adv. Østberg sa først at han hadde fått “seks, fem eller seks blå Ikea-poser” med “30 til 40 permer med forskjellige ting” i.

Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.
Østberg: Den 12 januar så fikk jeg da en forespørsel som eh Turid nevnte i sitt innledningsforedrag om at de gjerne da ville komme og hente bevismappene som lå hos meg. Dette var ca. seks, jeg mener det var seks, fem eller seks sånne blå Ikea bæreposer med fem, seks permer i, i hver, så det var vel nærmere tredve, førti permer med forskjellige ting.
(Pause.)
Dette var blant annet fordi de ønsket å finn dokumentasjon i forbindelse med, at de jobbet da med …

Adv. Østbergs partsforklaring varte i over to timer før hans prosessfullmektig stilte noen spørsmål. Da hans prosessfullemktig spurte nærmere om dokumentmengden, modererte adv. Østberg antallet til fire, fem eller seks IKEA-poser med i hvert fall 20-25 permer. Disse permene skulle han ha fått av den forrige advokaten i saken.

Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.
Voie Danielsen:Første spørsmålet. Det gjelder den dokumentasjonen du, em, du fikk. Jeg vet ikke om det kom klar, ehm, helt klart frem. Disse blå Ikea-posene, hvor mye dokumenter var dette?
Østberg: Nå husker jeg ikke om det var fire eller fem eller seks sånne Ikea-poser, men det var, må i hvert fall ha vært … 20-25 permer.
Voie Danielsen: Ja.
Østberg: I tillegg så var det …
Heidi Dammann: Unnskyld kan jeg bare få det en gang til. Hvor mange sa du det var?
Østberg: 20-25 permer vil jeg anta, hvis jeg ikke husker feil.

Jeg visste godt at dette ikke var sant. Enrique og jeg hadde levert fire permer til den første advokaten i saken. Prosesskrivene som var kommet til i løpet av saksgangen var heller ikke mer enn én perm. Da jeg kom hjem fra retten etter Østbergs partsforklaring, sendte jeg mail til adv. Granli og spurte hvor mange permer han hadde overlevert til adv. Østberg. Svaret var “en blå IKEA-pose” som “inneholdt 5-6 permer.

Det er ikke mulig at adv. Østberg skulle huske dette feil. Han husket korrekt at han hadde levert permene til meg under hovedforhandlingen i retten. Dersom det hadde vært fem eller seks store IKEA-bager med 20, enn si 40, permer, så hadde Østberg måttet gå flere vendinger mellom bilen og rettssalen i annen etasje.
Dessuten hadde adv. Østberg ført 300 timer til å behandle saken. Da skal han ha god kjennskap til materialet i saken. Da skal han ikke bare vite forskjell på om det er 5 eller om det er 20 permer. Han må likeledes ha en sikker formening om hvorvidt det var nærmere 20 eller nærmere 40.
Han måtte jo ha ryddet plass på kontoret til disse permene hvis disse permene hadde eksistert. Og førti permer krever jo flere hyllemetere enn 20 permer. Om han da ikke skulle ha valgt å gå i skytteltrafikk til kjellerboden hver gang han, slik han forklarte i retten, fikk oversendt et dokument på mail, så måtte han sjekke i permene om han hadde dette dokumentet fra før. Og ettersom dette skulle ha skjedd veldig ofte, så burde han nærmest kunnet permene i søvne.

Dette skjedde i august 2015. Straffeloven av 2005 var ennå ikke trådt ikraft da. Derfor må dette sees i lys av straffeloven av 1902.

§ 163. Den som for retten gir falsk forklaring under avgitt forsikring, straffes med fengsel inntil 5 år.

På samme måte straffes den som utenfor retten gir falsk forklaring under avgitt forsikring i tilfeller hvor bruk av forsikring er lovhjemlet.

§ 166. Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis.

Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden.

 

4 kommentarer til «Falsk forklaring under avgitt ed »

 1. Bildet som dukker opp i hodet når jeg nøye hører og leser også dette utdrag fra adv. Bjørn I. C. Østberg; advokaten som påstår seg å kunne alt, men som tross det, gentlemann-aktig ser seg nødsaget til å engasjere egen advokat, Kristian Voie Danielsen, i håp om å evne å skyte spurv med kanoner – stå seg mot en juridisk ufaglært dame… :http://s3.amazonaws.com/thumbnails.illustrationsource.com/huge.104.520266.JPG

  Etter ha Googlet litt ser jeg at adv. Østberg gir sterkt uttrykk for å ha et forhold til åndelige verdier i og med sin oppfordring: “Bruk din stemme i kirkevalget!!!». https://twitter.com/bic_o . (Twitter, 26.8. 2015)

  Med dette utgangspunkt i proklamert åndelige tilhørighet, i det minste i de bemidlede Ullern-traktene, på Oslos beste vestkant, har jeg følgende assosierende betraktning: Om det i bibelsk tid viste seg at en person frambar falsk vitnesbyrd var den juridiske konsekvens at vedkommende fikk smake det samme som den han vitnet falsk ovenfor ville fått, gitt kjent skyldig. Jf. 5. Mosebok 19: 17–21. http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=tSvxRhJI9Wr8xkfTy7PG4Iuf3rserxNbu8LLzdhTtYx3tNDrHR3L4m/lrame0KMX
  Hva som Salomonisk sett kan tenkes å skape likevekt i forhold til dokumentert årelangt slit og livsverk i beste fall satt på vent? …!

  Advokat Bjørn I. C. Østberg: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p160x160/12241476_10156236534190075_7219785807816130188_n.jpg?oh=1ee817314a5429e243a963b2cf76316b&oe=58F36474

  &

  Advokat Kristian Voie Danielsen: https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_200_200/p/3/000/0c6/1b3/2919a02.jpg

  – mot:
  Heidi Dammann: https://c4.staticflickr.com/3/2621/4169583755_0c68e82801.jpg

 2. Det er svært urovekkende å se hvordan advokat Østeberg forsøker å dra opp saksmengden på denne måten. At advokaten sier det er 40 permer når realiteten er 4 permer. Hva skulle du gjort uten lydopptak og bloggen Heidi? Jeg synes det er helt forferdelig at du må bruke åresvis på slike uærligheter. Hvilket samfunn er det vi lever i?

 3. Vi lever i et korupt samfunn uten rettigheter om du vil høre folk lyve på det groveste så gå i retten advokater har ingen tiltro lengre og dem tør ikke stå på for sin klient lengre da kan tape mange saker som straff, veldig mange saker er avgjort på forhånd og Borgar krim er jo en plass man sjelden opplever rettferdighet , Det er noe man må prøve og unngå og ta konflikter til retten i dag løses konfliktsaker i 50 % saken med pønal sanksjon noe som betyr at det ikke er behandlet på en skikkelig måte men der din adferd viser om du godtar dette , ja anker du ber om innsyn så viser det at du er lurt og løpet er kjørt , Bruk litt tid på lovhjemler og hvordan dem er satt sammen for vi har ikke tilgang til all nødvendig info som man får på lovdata pro , jeg fikk mye dommer og dokumenter fra tingretten men jeg fikk til slutt fra tingrettens leder at ingen i tingretten har dømt meg for noen ting og dem ønsket også ta mitt hjem men uten en lovhjemler og alt er et korrupt skjønn av lensmann som ikke en gang har giddet og sette seg inn i lovene . JA dem har mye makt og liker ikke og bli avslørt og forstår dem at du har grove beviser så prøver dem og slite deg ut over tid og fremme frykt og trusler og selvfølgelig stjele bevisene om det er mulig, Så er det gjerne noe religion med i dette svineriet og smiths venner er det mange politi og leger og andre i rette posisjoner og dem trenger hele tiden masse penger og rotarysnut glir også rett inn i den verden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.