Rettferdig rettergang er det jeg ønsker meg til jul


Jeg skulle vært i det årlige juleselskapet, sammen med venner, i kveld. Men jeg måtte ringe og avlyse, slik jeg har måttet avlyse så mye de siste årene. Jeg hadde aldri trodd at jeg måtte studere juss for å redde mitt livsverk og min arbeidsplass www.villmarksleiren.no
Jeg har ikke evnene til å studere juss. Mine evner går på praktisk villmarksliv, å lære folk overlevelsesteknikker og å gjøre dem trygge i naturen.
Men jeg gjør så godt jeg kan, hver dag, fra morgen til kveld, helligdager og det som skulle være ferier.

Jeg har dysleksi og noen kognitive problemer og får hjelp av en rekke tålmodige venner. Allikevel bruker jeg mye, mye lenger tid enn andre.
Prisen for å engasjere feil advokat har vært uhyre høy. Advokatfirmaet Østberg AS ga nådestøtet til Villmarksleiren. Jeg savner jobben min og å kunne drive med det jeg var dyktig til.

I stedet går dagene mine med til, så godt jeg kan, å lære å forsvare meg mot advokatfirmaet Østberg AS. Adv. Østberg har stevnet meg for retten og krever meg for over 300 arbeidstimer à kr. 2.000. Men han hadde brutt avtalen vi hadde i utgangspunktet. Illustrerende og mer enn påfallende må det sies å være at han også sendte en tilleggsregning på kr. 7.500,- for bl.a å lese forklaringen på sin egen oppsigelse, og for å lese dommen som falt ti dager etter at han var sagt opp skriftlig.

Jeg må lære om rettslig grunnlag, lovanvendelser, kontraktsrett, avtalerettslige prinsipper, vilkår og “faktiske forhold”. Jeg må bli en bedre advokat enn adv. Østberg var i min sak — enkelt for en med juridisk kunnskap, vanskelig for meg. Jeg må bevise hva det opprinnelige oppdraget hans gikk ut på, og jeg må bevise at mine krav var prosedable, og påvise hva adv. Østberg skulle ha gjort, men ikke gjorde.

Men det mest krevende er at jeg har erfaring for at jeg ikke kan forvente rent spill verken fra advokatene eller fra retten selv, og at jeg ikke vet hvilke snubletråder de vil legge ut neste gang.

Hvorfor engasjerer adv. Østberg en annen advokat til å føre denne saken for seg? Er det fordi han er en så dårlig advokat selv, at han ikke tør møte meg i retten? Selv om han hadde prosedert selv uten en annen advokat til å prosedere for seg, ville jo likevel styrkeforholdet vært ujevnt til hans fordel. Det med “equality of arms” og likhet for loven er, som så mye annet,  noe som bare eksisterer på papiret og i festtaler. Realiteten i hva som foregår i rettsalene og domstolene, er noe helt annet. Jeg håper denne bloggen vil være med på å forandre den urett som mange opplever i de norske domstolene og som pressen ennå ikke har satt søkelyset godt nok på. Tvert om hører vi stadig gjentatt at vi har et godt og rettferdig rettsvesen. Sannheten er at vi ikke har noe system som avslører korrupsjon og kameraderi. Mange andre land vi sammenligner oss med, bruker stenografer eller gjør opptak slik at det kan etterprøves hva som skjedde under rettssaken, og dommen kan holdes opp mot det.

Det var sjokkerende å oppleve at dommer Kristian Jahr kunne gå med på advokat Østbergs ønske om å nekte meg å fremlegge mine bevis. Kjennelsen om dette kom i posten mandag den 17. august 2015, samme dag som rettssaken begynte. Hadde jeg ikke mottatt kjennelsen på mail fredag ettermiddag, ville jeg stilt helt uforberedt i rettssalen. Jeg tenker med gru på at nettet hadde vært nede flere ganger den uken – det kunne like gjerne skjedd at jeg ikke hadde mottatt den viktige mailen i det hele tatt, og jeg ville vært fullstendig overrumplet. Forberedelse gjennom lang tid var uansett bortkastet all den stund jeg ikke fikk komme til orde med det som dannet selve grunnlaget for min side av saken. Forskrekkende at dommere har mulighet til å operere på denne måten – hvor mange i Norge kunne gjettet seg til det? Se: Hvorfor ble disse bevisene avskåret?

Hvilke kontakter har advokat Bjørn Ivar Christie Østberg som kan få dommeren til å gå med på å nekte meg å fremlegge mine håndfaste bevis?
Det er ett og et halvt år siden denne rettssaken fant sted i Oslo tingrett.
Den 2. februar kommer anken opp i Borgarting lagmannsrett.  Saken skulle jo gått om igjen i tingretten pga saksbehandlingsfeil. Men forberedende dommer Vikanes ville tydeligvis ikke det. Han mener at lagmannsretten kan avgjøre om saken skal om igjen i tingretten samtidig som den skal behandles som om alt hadde gått rett for seg der.

Det er ikke lett å prosedere saken sin selv mot to advokater. Men det som gjør det virkelig vanskelig er at jeg opplever at disse to advokatene ikke er opptatt av å fremme rett og hindre urett, som det så fint heter i advokatenes papirer. Til nå har de gjort så godt de kan for at jeg ikke skal få opplyst min side av saken. Under forberedende telefonmøte med adv. Voie Danielsen, forberedende dommer Vikanes og meg, som selvprosederende, sa adv. Voie Danielsen at han ville få fjernet mine bevis i neste rettsinnstans også.
Etter at jeg startet denne bloggen blir jeg kontaktet av stadig flere som har opplevd egne advokater som har hjulpet deres motparter og som har opplevd grov urett i domstolene. De har ingen uavhengige steder å henvende seg.
Hvis vi sammenligner det med Bedriftene som har NHO og arbeiderne som har LO. Så har advokatene Advokatforeningen, men advokatklientene har INGEN.
Vi trenger en uavhengig organisasjon som kan veilede advokatklienter og hjelpe advokatofre.
Og vi trenger en uavhengig organisasjon som kan ta seg av dommere som er villige til å la seg korrumpere.
Det er ikke slik at et land har mindre korrupsjon, enn andre, bare fordi det ikke har systemer som fanger opp korrupsjonen.

DET ENESTE JEG ØNSKER MEG TIL JUL, ER AT JEG VIL FÅ EN RETTFERDIG RETTERGANG, SLIK JEG HAR KRAV PÅ ETTER TVISTELOVEN.

 

6 kommentarer til «Rettferdig rettergang er det jeg ønsker meg til jul»

 1. Det blir meningsløst å forsøke å komme med noen oppmuntrende ord når man både leser hovedinnlegget og kommentarer i denne bloggen.

  Det dere har lært i livet og deler med andre, får vi bare håpe noen vil lære av.

  Ønsker likevel lykke til i sakene slik at punktum snart kan settes med et positivt resultat for deres del.

 2. Det er horribelt det du er/har vært utsatt for Turid! Føler maktesløshet når jeg leser dette!! Måtte det gå bedre i februar!! Beundrer din stå på vilje!

 3. Du skulle vært i juleselskapet sammen med venner Heidi. Du skulle ikke sittet hjemme og studert juss for å redde ditt livsverk og arbeidsplass http://www.villmarksleiren.no
  Du er et naturmenneske og skulle brukt alle dine ressurser ute i naturen og bidrat med å fremme god livskvalitet for andre mennesker. At du nå i Julen og ellers må bruke all din fritid på å rydde opp etter en advokat som surret til saken din og ikke hadde forbredt saken er urettferdig.

 4. Nok et sterkt blogginnlegg fra deg.

  Du har selvfølgelig helt rett. Hvor er logikken i at advokat Bjørn I. C. Østberg ikke vil eller tør være “selvprosederende” mot en han selv saksøker, som har hjelpepleierskolen som høyeste utdannelse?

  Det finnes intet fornuftig svar på dette enkle spørsmålet, annet enn at det avslører Østbergs moral og faglige nivå på en og samme gang. Det kan knapt bli mer pinlig enn dette. Det er bare å se for seg hvordan dette vil ta seg ut i retten, med “lille deg” på den ene siden, og advokat Østberg representert ved advokat Voie Danielsen på den andre. “Tøft” vil neppe være det første begrepet som renner en i hu, når man ser på saksøker.
  Og du? Hvilket valg har du? I realiteten intet. Du er tvert imot tvunget inn i et uverdig regime som ALDRI burde vært kommet opp for lagmannsretten.

  Jeg tror det blir ganske mange som kommer til å følge saken med årvåkent blikk, direkte og indirekte via bloggen din. Og hvor “kult” er egentlig dette, for advokaten som saksøkte deg? Han som avkles ettertrykkelig for egen maskin, gjennom lydfilene du har publisert her på bloggen din, der han stotrer og surrer i en grad man ikke skulle tro var mulig for en som tross alt har juridisk embetseksamen.

  Spørsmålet du stiller om tingrettsdommer Christian Jahr og hans plutselige avskjæring av dine bevis, meddelt deg i praksis samme dag som rettssaken starter…. ord strekker ikke til. Men sånn er det altså.

  I en veldig annen målestokk; jeg har tilsvarende erfaringer med samme dommer i en forunderlig liten sak fra 2006. Uredelig saksbehandling på bakrommet etter åpenbar sladring med den økonomisk sterkeste parten. Jeg skal tenke nøye over hvordan dette også kan presenteres tydelig og konkret, fordi det faktisk har relevans.

  Altfor mange vet at inhabilitet, triks og snublesnorer er altfor vanlig i norske rettssaler. Åpen, redelig og ryddig omtale av alt dette som ikke tåler dagens lys, er den eneste måten å få bukt med problemet på.

  “Knockout som selvprosederende”, skrev Kapital om deg i 2015 Nr. 2. Jeg tror du kommer til å klare det en gang til. Ikke fordi jeg tror det er automatikk i at fagdommeren kommer til å veilede og sørge for at juleønsket ditt oppfylles, men fordi retten i praksis kommer ikke til å ha noe valg – i alle fall ikke hvis ære og omdømme har noen verdi. Når det er sagt, så skal det heller ikke utelukkes at du får en ryddig og skikkelig dommer som ønsker å oppnå et rettferdig og “riktig” resultat. De finnes selvfølgelig, de også.

  Din innsats er viktig for deg, men også for mange.

  GOD JUL, Turid Heidi Dammann!

  1. Er i en lignende situasjon og vet hva det koster på alle måter. En bruker så vanvittig mye tid og krefter på et gjennomsyret korrupt system. Ønsker deg masse lykke til. Måtte rettferdigheten seire.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.