Møt opp! Selvprosederende mot to advokater

Innkallingen har kommet. Rettssaken skal gå over fire dager med en pause, lørdag til og med mandag, midt i. Saken begynner torsdag 2. februar og avsluttes onsdag 8. februar 2017. (Innkallingen).

Ved å overvære rettssaken vil dere få anledning til å lære litt om hva det vil si å være selvprosederende. Adv. Bjørn I. C. Østberg som stevnet meg, synes selv det er så belastende å være selvprosederende at han valgte å engasjere adv. Voie Danielsen til å føre saken for seg. Dette til tross for at adv. Østberg jo kjenner saken svært godt.

I tillegg vil det at mange følger saken og en stor offentlig interesse gjøre det tyngre for dommerne å jukse.

Det står så fint i tvistelovens formålsparagraf at du skal få føre dine bevis, og at du skal få innsyn i motpartens argumenter.
Men slik er det jo ikke.

§ 1-1.Lovens formål

(1) Loven skal legge til rette for en rettferdig, forsvarlig, rask, effektiv og tillitskapende behandling av rettstvister gjennom offentlig rettergang for uavhengige og upartiske domstoler. Loven skal ivareta den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine tvister og samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsreglene.

(2) For å oppnå formålene etter første ledd, skal

 • partene få argumentere for sin sak og føre bevis,
 • partene få innsyn i og mulighet for å imøtegå motpartens argumentasjon og bevis,
 • partene på ett trinn av saken kunne redegjøre muntlig for den og føre sine bevis umiddelbart for retten,
 • saksbehandlingen og kostnadene stå i et rimelig forhold til sakens betydning,
 • ulikheter i ressurser hos partene ikke være avgjørende for sakens utfall,
 • viktige avgjørelser begrunnes, og
 • avgjørelser av vesentlig betydning kunne overprøves.

Jeg fikk avskåret 31 av mine 33 dokumentbevis uten begrunnelse. 26 av bevisene ble avskåret en virkedag før hovedforhandlingene og 5 bevis til under hovedforhandlingen fordi min motpart ba om det. Disse bevisene var helt nødvendige for påstandsgrunnlaget.

Da min motpart ba om avskjæring, behandlet retten dette, og skrev en kjennelse. Da jeg ba om avskjæring, ble dette forbigått i taushet. Hvorfor kunne jeg ikke i det minste fått en begrunnelse for hvorfor begjæringen ikke kunne tas til følge?

Er dette en tillitsskapende behandling av rettstvisten? Rettferdig? Forsvarlig?

Den situasjonen jeg er kommet i kan ramme de fleste. Du kan også komme opp i en rettssak, og få en advokat som skusler bort saken din, hjelper motparten, kommer uforberedt til hovedforhandlingen slik at du taper med urette. Det kan gjelde penger, barn, fengselstraff og annet.

Hva gjør du så hvis advokaten allikevel krever, ikke bare fult salær, men også har ført alt for mange timer? Hvis du nekter å betale alt det advokaten krever, kan han/hun stevne deg for retten og bruke retten som sitt torpedobyrå. Advokattjenester er enormt dyrt, og ikke mange har økonomi til å utsette seg for å engasjere enda en advokat til å føre også den saken for seg. Da vil du måtte bli selvprosederende, slik jeg er.

Jeg har i ettertid blitt kjent med mange som har opplevd det samme som meg. De er helt fortvilet fordi de ikke lenger tør engasjere advokater.

Det er en ­påkjenning å skulle prosedere selv, men det at en oppdager at en ikke kan forvente at advokater og dommere nødvendigvis vil føre saken på redelig vis, forverrer situasjonen betraktelig.

Sakens forberedende dommer har allerede vist dårlige takter. Se f. eks. tidligere innlegg her:

Jeg oppfordrer derfor flest mulig til å komme og være tilhører for å legge press på retten til å ikke ta seg for mange friheter.

Inngangspartiet-lagmannsretten.jpg

Borgarting Lagmannsrett
Keysers gate 13
(inngang Munchs gate)
Oslo

 

 

6 kommentarer til «Møt opp! Selvprosederende mot to advokater»

 1. Norsk rettsvesen er en vits ! Har vært meddommer og ble skuffet hver gang pga snillismen. Kjeltringer ble mildt sagt klappet på skulderen. “Soning ” som kostet samfunnet enorme summer ble tilrettelagt.

 2. Du er tøff Heidi! Vi har gått på en smell – har ingen tillit til rettsvesenet lenger, kan ikke ha flere advokater og i motsetning til deg har jeg ikke energi eller ork til å være selvprosederende… Ønsker deg masse lykke til!
  Sissel

 3. Ja, her bør vi sørge for både lyd- og filmopptak, men aller helst bør Advokatforeningen på banen og jobbe for å stoppe hele rettssaken på forhånd, da den er blamerende og pinlig for advokatstanden. Advokater pleier ha høy yrkesstolthet, men her har en av deres egne ikke sett sin begrensning pga grådighet.

 4. Er det virkelig satt av 4 dager til saken? I omfattende boligsvindelsaker må man krangle seg til 3 dager. Denne saken handler så vidt meg bekjent om uenighet i salær. Advokaten burde ha innsett at han gjorde slett arbeid første gang, og ikke belemre rettsvesenet noe mere nå.

  Lykke til, Heidi.
  PS. Setter pris på en påminnelse når det nærmer seg, hadde vært interessant og støttet opp som tilskuer.

  Du er tøff!

 5. Prøv å være forberedt på at motparten kan prøve seg på samme taktikk som sist – finne på noe overraskende for å vippe deg av pinnen, noe som medfører at du må sitte hele helgen, dag som natt, og sprengjobbe med papirer for å få “noe” ferdig til mandag, slik at du er utmattet og går i spinn når det gjelder. På barneskolen kaltes det “å spenne bein”. I en rettssak kalles det f eks “å avskjære bevis”. Selvfølgelig i siste sving, sånn rent tilfeldig. Det gjelder å tenke motpartens tanker på forhånd, Heidi, så ikke overraskelsene blir større enn at du kan parere dem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.