Kontroller kontrollørene!

Det er skremmende at vi fortsatt ikke har noen som helst kontroll av dommernes arbeider.

I andre instanser som i f.eks.petroleumtilsynet, så reviderer oljeselskapene dem for å sjekke at de følger Petroleum tilsynets regelverk, Revisorer kontrollerer regnskaper, Mattilsynet inspiserer både bondegårder og butikker, osv.

Dommernes arbeider kan sjekkes ved at det gjøres lyd og bilde opptak av alle rettssaker fra begynnelse til slutt. Så kan det tas stikkontroller av bevis og vitneførsel som er ført o.a. Det skal være en nær sammenheng mellom domspremisser og slutning, og hva som skjedde i rettssalen. Dette må kunne kontrolleres og vesentlige avvik må kunne kritiseres.

Man kunne f.eks ha en kommisjon som tar stikkprøver og/eller følger opp klager og anmeldelser. En slik kommisjon burde ha en bred sammensetning av jurister og andre folk med evne til å tilegne seg abstrakte begreper, slik som en professor i medisin. Kommisjonens medlemmer burde sitte på åremål. F.eks. tre år av gangen. Kommisjonens medlemmer i Sør Norge kunne kontrollere dommer avsagt i de nordre delene av landet og omvendt.

Hvorfor en anke ikke er en kontroll av dommerne

Noen tror at en anke kan sees på som en kontroll av dommernes arbeider.
Men det er to problemer forbundet med det. På den ene siden så får du ikke noen kontroll av dommeren.

En anke innebærer en ny bevisførsel, og ny vurdering av saken. Det gjøres ikke noen vurdering av den forrige dommerens arbeid, om den uriktige dommen skyldtes kritikkverdig svikt hos dommeren, eller om det skyldes mangelfull bevisførsel eller annet.

I tillegg utgjør det en enorm utgift og belastning og risiko for den som er den ankende part.

Det viser seg også at en del ikke får anke opp til lagmannsretten av uforståelige grunner.
Hva slags rettsikkerhet er det man da har, når man ikke engang får anke dommen opp i neste rettsinstans?  Vi hører advokater omtaler tingretten som Bingoretten og da kan man spørre seg hva slags rettsikkerhet parter, som ikke får anke, har.

Hvor lenge skal vi fortsette å behandle dommere som om de skulle ha et eget ærlighetsgen?

Se en interessant artikkel:   Makt uten kontroll (bt.no)

7 kommentarer til «Kontroller kontrollørene!»

 1. Det følger faktisk av Grunnloven at Høyesterett dømmer i siste instans. En slik kommisjon som du foreslår, vil være i strid med denne regelen, da man i realiteten fratar domstolene det privilegiet det er å dømme i saker.

  1. En sånn kommisjon som jeg foreslår behøver ikke dømme i saken, men bare oppheve dommen, eller sågar bare kritisere dommen og vise feilene og manglene ved dommerens arbeide.

  2. Da må en bare for å utvikle kvaliteten og troverdigheten til domstolene i Norge gjøre en tilføyning til Grunnloven som begrunnes med en grundig vurdert tillagt kvalitetskontrollerende enhet. Ingen problem og høyst anbefalingsverdig gitt de mange 1000 mennesker som opplever å få sine saker ødelagt i domstolene grunnet feil bruk av faktum og bevis, feil rettsanvendelse og feile domskonklusjoner.

 2. Når HR forkaster de fleste anker dit, så har vi i realiteten ikke tre rettsinstanser, men to
  Av og til også bare én da mange også opplever å få sin anke til lagmannsretten forkastet. Dommerne er en beskyttet “rase” og kan gjøre ubotelig skade uten at noen kikker dem etter i kortene. Det er ikke hva man kan kalle rettssikkerhet. Flott, at du skriver om dette Heidi.

 3. Det sier seg selv at ingen bransje- eller profesjonsgruppe i verden eller i Norge, skal kunne utøve en maktrolle uten ekstern kvalitetssikring & faglig kontroll. Dersom dette aksepteres, vil svært ofte maktrollen til den aktuelle profesjonen misbrukes til fordel for egeninteressene til denne og på bekostning av dem som egentlig skulle få bistand og hjelp gjennom maktrollen til profesjonen. Det er noe vi har sett historisk innen flere kapitalsterke- og rettsbransjer internasjonalt og i Norge, igjen og igjen. Så Heidi, problemstillingene du reiser her er høyst legitime og bør snarest tas opp på øverste nivå hos landets ledelse hvor dette hører hjemme.

 4. Jeg la nettopp denne kommentaren ut på Marius’ side:
  Knut Myrebøe: I 2008 ble det gjort et forsøk på “å kontrollere kontrollørene”! Noralf Aunan og jeg fulgte opp saken og jeg purrer regelmessig. Etter at Noralf og jeg “hang oss på saken” har intet skjedd, enn at de søkte etter en Kvalitetsansvarlig som aldri ble ansatt, Men jeg har stadig kontakt med ansvarlig person i DA. Dere kan google på “kvalitetsarbeid i domstolene”, men begynnelsen er her:
  https://www.domstol.no/globalassets/upload/internett_fillister/da/publikasjoner/rapporter/rapporter-2010-og-tidligere/das-rapportserie-2—2008-kvalitetsarbeid-i-domstolene.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.