Kvalitetsnorm for advokater?

Er det ikke noe krav til hvordan fremlegge en sak for å bli advokat?

Nedenfor kan du høre en episode fra adv. Bjørn I. C. Østberg sin prosedyre under saken han prosederte for meg.

Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.

Adv. Østberg: Eh, I utdraget på side 378 så har vi fremlagt eh,… akkulum…Eh, altså – eh, eh, eeh… … Akkumulert…
Dommeren: 378?
Adv. Ø: Ja, 378, der….
Dommeren: Er den dokumentert?
Adv. Ø: Den er ikke dokumentert. Eh, men jeg, jeg, jeg viser i hvert fall til at der foreligger det i hvert fall, der ligger det i hvert fall en akkumulert hovedbok. Eeh, eh på 464. Men det mener jeg vi har dokumentert…, det skal jeg bare dobbeltsjekke… Nei, muligens ikke. Eh… siden jeg ikke har markert der. Men der er det i hvert fall regnskap, balanse og resultat…
Dommeren: Men, du har ikke dokumentert noe der heller.
Adv. Ø: Nei. Eh…
Dommeren: Det var det jeg prøvde å finne ut av, da. Om det var dokumentert noe regnskap eller, men det har du heller ikke gjort. Annet enn disse skjemaene og…. Og sånne i forbindelse med ligningen, da.
Adv. Ø: Ja. Ja. Der ligger i hvert fall regnskap, balanse og resultat frem til kravet om utløsning ble fremsatt i 2010. Og på 466 så ligger det en nærings, en næringsoppgave beregnet fra, i 2010 fra første i første. Æh
Dommeren: Anser du dette som dokumentert, eller hva skal jeg gjøre med det?
Adv. Ø: Æh, det får, eh, He! Det får eh. Det får administrator ta stilling til. Ehm, ehm, det har vært et vanvittig tidspress i, i saken, og som min kollega var inne på, så hadde vi dårlig tid, eh, både på innledningen og for så vidt un, under veis, men eh.
Dommeren: Ja, ja.
Adv. Ø: Men dokumentene ligger der hvis æh, æh, hvis retten av eget initiativ ønsker å undersøke dem.
Dommeren: Kan du, da må du si noe om det i en replikk, da.

Det var et mareritt å sitte å høre på. 

Han klarte ikke sette bevisene i forhold til det de skulle bevise og han hadde “glemt” hva de forskjellige vitnene skulle vitne om.
Et vitne sendte i sin fortvilelse en sms til min mobil etter at hun var kommet ut på gangen –  hun ba meg vise den til adv. Østberg. Han hadde jo virkelig ikke skjønt hva det handlet om. Men adv. Østberg nektet å gjøre noe med sms’en og det han ble gjort oppmerksom på.
Et annet vitne kontaktet meg rett etter rettssaken. Hun og et annet vitne hadde vært like fortvilet over adv. Østbergs mangelfulle spørsmål og forståelse av saken.

Under hovedforhandlingen unnlot adv. Østberg å føre et erstatningskrav for tap jeg hadde fått ved at min motpart hadde begynt å legge ned firmaet og avviste kunder mot min vilje og kravet om mine innskudd i firmaet. Dommeren kunne ikke behandle dette når adv. Østberg ikke fremmet det under hovedforhandlingen. 

Adv. Østberg hadde fått kr.150.000,- a-konto før hovedforhandlingen. Jeg fikk aldri se noen timeliste før over en uke etter rettssaken. Den var på over 300 timer a. kr.2000,-. Etter rettsaken krevde han meg for 458.000,- i tillegg til a-kontobeløpet.

Jeg nektet å betale mer enn det han alt hadde fått da arbeidet hans var en katastrofe som medførte store tap for meg.

Jeg sa ham opp ti dager før dommen falt og skrev en klage på arbeidet hans. Senere fikk jeg, som mange nå vet, en regning hvor adv. Østberg fakturerte meg for å lese sin egen oppsigelse og for å lese dommen da den falt.

Da jeg ikke ville betale alt dette, stevnet adv. Østberg meg for retten og engasjerte adv. Voie Danielsen for å føre saken for seg. Jeg måtte nå legge ned mitt livsverk og arbeidsplass, Villmarksleiren, og hadde ikke lenger penger til advokat, så jeg måtte prosedere saken min selv.

Jeg visste jeg hadde en god sak. Men jeg var ikke forberedt på at
adv. Voie Danielsen kunne kreve alle mine bevis avskåret i et prosesskriv som jeg fikk syv dager før hovedforhandlingen.

Jeg fikk hjelp til å protestere. Likevel avskar retten 31 av mine 33 dokumentbevis. Disse bevisene skulle bl.a. vise hva oppdraget til adv. Østberg hadde vært og at han unnlot å utføre viktige deler av dette under hovedforhandlingen.

Dommen var deretter så jeg var nødt til å anke til lagmannsretten. Jeg krevde at tingrettens dom skulle oppheves og sendes til ny behandling i tingretten. For hva er en rettssak uten bevis?

Jeg har frist til i morgen for å skrive enda et prosesskriv. Enda et år er gått hvor jeg har brukt all min tid og alle mine krefter på å skulle lære dokumenter, PC og jus. 

Hvor mange år skal det ta før jeg igjen kan få bruke min kompetanse på barn, ungdom og grupper i naturen, i det hele tatt det jeg kan og ønsker mest av alt? Lære dem å mestre villmarkslivets gleder og utfordringer – det som har vært selve livet for meg. Det vil jeg så gjerne dele med andre.

Under kan dere se et lite eksempel på mestringsfølelsen det gir barn og tenåringer å kjøre hundeslede. Hundene dere ser her, ble avlet og trent for nettopp dette formålet.

5 kommentarer til «Kvalitetsnorm for advokater?»

 1. Tvisteloven Kapittel 20.
  §21-1 Virkeområdene for bevisreglene
  Reglene om bevis gjelder det faktiske avgjørelsesgrunnlaget i saken.
  §21-2 Bevisvurderingen
  (1) Retten fastsetter ved en fri bevisvurdering det saksforhold avgjørelsen skal bygges på.
  (2) Bevisvurderingen baseres på det som framkommer om de faktiske forhold i det som skal utgjøre grunnlaget for avgjørelsen.
  §21-3. Rett og plikt til bevisføring
  (1) Partene har rett til å føre de bevis de ønsker.
  (2) I saker hvor offentlige hensyn medfører begrensninger i partenes rådighet. jf. § 11-4, har retten plikt til å sørge for bevisføringen gir et forsvarlig faktisk avgjørelsesgrunnlag.

  1. Problemet er hvordan dommeren definerer saken etter 20.1, det leser du fra de bevisene han tillater. Men en del bevis er indirekte, eller dokumenterer synspunkter du vil fremme, og slike bevis har en dommer problemer med å godta så du må stå på for å få dem igjennom. samtidig velger mange dommere den letteste løsningen for å skrive den letteste dommen.

 2. Min første assosiasjon til innslaget er fra et ubetalelig klipp fra noen år tilbake, fra den gang stjernene skinte klarere og skisporene var dypere:
  https://www.youtube.com/watch?v=Kzm2aAzoJSw

  «Det var et mareritt å sitte å høre på», sier du. Ja, det lyder ikke bare litt sannsynlig. Dette tominutters – eksempelet fra adv. Østbergs prosedyre minner meg også om en kontaktsøkende, heller enerverende kar fra «den harde kjerne» jeg traff på en gang, på min vei til T-banen, en mørk, regntung kveld i nærheten av «Plata» ved Oslo Sentralbanestasjon…

  Litt tankevekkende, i grunn.

 3. Ve den stakkar som setter sin lit til en advokat eller til systemet.
  Høyesterett får sjelden anledning til å se hva som faktiskt har foregått.
  Til det er det alt for mange offentlighetspersoner og advokater som fører domstolen bak lyset med uriktige opplysninger og tilbakeholdelse av informasjon. Disse personene misbruker systemets tillit til “deres stilling og stand. ”
  Advokater og andre offenlighetspersoner blir trodd av domstolen nettopp fordi deres troverdighet veier tyngre enn “de andre.” Det kan tenkes det henger sammen med at de snakker samme fagspåk. Juridiske uttrykk kan ofte ha en annen mening enn det den alminnelige kvinne og mann forstår. Derfor kan det uforståelig for den enkelte når saken ender opp med uriktig resultat.
  Ulike offentilghetspersoner og advokater tåkelegger ofte sakene og gjør saken om til et spørsmål om hvem som skal bli trodd. Ønsket om å vinne den enkelte sak går på bekostning av å fremme sannheten og la domstolen avgjøre jussen med bakgrunn i korrekt faktum.
  Tilbake ligger enkeltmenneskers liv i ruin.
  Slik jeg ser det er dette en vesentlig årsak til at mange mennesker i vår lille land utvikler en mistillit til både advokater og systemet.
  Sitatet “Limer inn disse setningene fra Norulv Øvrebotten:
  “…….Disse juristene er og blir svære sikkerhetshull i forsvaret av landet, og utgjør en stor og konstant fare for liv og helse til innbyggerne i Norge. De fortjener noe helt annet enn takk. Å takke dem er å snu hva de fortjener på hodet.
  De sviker oss alle. Når som helst.” – sitat slutt.
  Slik kan det også sies.
  For ordens skyld. Jeg deler ikke Norulv Øvrebotten sitt syn som han forfekter nedenfor. Jeg har heller ikke satt meg inn i de sakene som han mener å ha satt seg inn i. Imidlertid mener jeg at i et demokrati som Norge er det nærmest en plikt å få fram synspunkter som går på tvers de etablerte sannheter. Det kan i alle tilfelle få folk til å tenke. Jeg tror at verden hverken er svart eller hvit……….
  For egen del har jeg opplevd mer enn nok til å komme til følgende konklusjon:
  Ve den stakker som setter sin lit til en advokat eller til systemet.
  Oslo, 1. mars 2016
  Svein Harald Endresen.

 4. Domstolen bør føre tilsynkontroll med eget arbeide, dette er vanlig praksis i dag. Dommerne er jo mennnesker de også. Når man betaler skatt i dyre dommer forventer man i det minste å få en rettferdig og trygg rettegang, hvor man får fremlagt beviser man plikter å føre og hvor relevante beviser hensyntas.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.