Grafikk av timelisten

histogram Nedenfor kan du se en grafisk fremstilling av hvordan adv. Øs timer fordeler seg på kalenderen. Til venstre ser du en miniatyr for oversiktens skyld.

Kalenderen strekker seg over ca. seks måneder. Det er markeringer som viser når retten satte frister, og når fristen utløp. Det er ganske klart at mye av arbeidet skjedde helt på slutten av fristen.

Du kan også se kopi av timelisten for å få alle detaljer.

new-histogram