Ankegebyr på kr.20.640,- for å anke over saksbehandlingsfeil

I dag har jeg betalt regningen fra retten for å få lov til å anke. Regningen er på kr.20.640,- i ankegebyr. Retten skriver:

“For at saken skal kunne behandles, må gebyret betales forskuddsvis. Gebyret, som retten foreløpig har beregnet til kr. 20 640,-, må være betalt innen fristen som er fastsatt i fakturaen. Endelig gebyr vil bli fastsatt av retten ved avslutning av saken.

Dersom gebyret ikke er betalt innen den fristen som er fastsatt i fakturaen, vil saken bli avvist, jf. rettsgebyrloven § 3 sjette ledd.”

Det er forunderlig at en må betale kr.20.640,- for å få lov til å klage på feil som retten har gjort.
Hvor ellers i samfunnet er det så kostbart å klage på en tjeneste/ytelse? Og hva skjer med de som ikke klarer å betale et slikt gebyr?

Trykk her for å se brevet fra retten om ankegebyret.

7 thoughts on “Ankegebyr på kr.20.640,- for å anke over saksbehandlingsfeil”

  1. Det er urimelig at man skal måtte betale 20,600 kr for at dommere gjør feil. Hva med oss som måtte anke to ganger over samme tingrett. Selv om Lagmannsrett sa dommen var feil og måtteoppheves, så gjorde de feilen på nytt. Vi måtte igjen betale gebyr. Hvordan skal man lære av egne feil når det ikke får konsekvenser?

  2. Helt enig med kommentarene ovenfor. Og dessuten, har landets domstoler og domstolsadministrasjonen som har etablert ankegebyrpraksisen, lagt inn at ankegebyrenes størrelse er kvalitetsikret inn mot blant annet privatøkonomivariabelen dvs at dette gebyret ikke slår grovt urettferdig ut ved at det for noen blir en enorm ekstrabelastning i seg selv ut fra en allerede ruinert økonomisk situasjon, mens det for andre og rikere eller rike borgere blir en bagatellmessig liten sum ?

  3. Klasseskille ..urett ..urettferdig ovenfor de som har minst .
    Denne praksisen strider mot grunnleggende menneske rettigheter vel ?

  4. Det viser hvor korrupt systemet er , å er bare laget for de med god økonomi med andre ord Mafia innen retts-systemet 🙂

  5. Husk på en sak og få med saksomkostninger; Dersom retten har gjordt feil, og du får medhold plikter staten å betale omkostningene ved feil i rettssystemet. Blir det ikke faktiske ankeforhandlinger, men ofte en kjennelse, skal du ha tilbake en god del av pengene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.