Advokaten og hans advokat har anket til Høyesterett

“If you steal another person’s time, you are as big a thief as one who steals that person’s money.”

Anken til Høyesterett er spesiell å lese fordi den har så mange feil

Det er fem år siden adv. Østberg var min advokat. Fem år siden han mishandlet min sak på det groveste med alvorlige følger for meg.

Han mener at han kan kreve full betaling og nekter å innse at hans arbeid ikke var forsvarlig. Nå har han endelig fått et ærlig svar fra lagmannsretten. Hans arbeid holdt ikke mål. Men adv. Østberg og hans advokat vil ikke høre på det øret. De har anket til Høyesterett.

Jeg forstår ikke denne bransjen. Hvilke egoer er det de har? Ingen rørlegger, ingen tannlege, ingen billakkerer tror at de til de grader kan ta betalt full pris helt uten å ha levert et forsvarlig arbeid. En billakkerer som lakkerer over alle vinduene i bilen forstår jo at han har gjort en feil, han ville vel ikke stå knallhardt på at han har gjort en god jobb, for han har brukt så mange timer.

Det heter seg at det er en forskjell på advokattjenester og andre tjenester, for en advokat vil  normalt ikke forplikte seg til å vinne. Advokaten har jo ikke kontroll over hva dommerne gjør når de har trukket seg tilbake for å skrive en dom.

Det heter seg at, nei, en advokat har en innsatsforpliktelse, ikke en resultatforpliktelse.

Men det er likevel ikke helt sant. For det spørs hva som er “resultatet”. Det advokaten skal yte når han er prosessfullmektig, er en sakførsel av høy kvalitet. Resultatet av advokatens anstrengelser er prosesskrivene, prosesshandlingene, innledningsforedraget, bevisførselen og prosedyren i rettssalen. Advokaten skal levere disse tingene, til rett tid, av rett type i forhold til saken, og av høy kvalitet.

En rørlegger skal bruke pakninger av rett type, en tømrer skal sørge for riktig lufting i kostruksjonen, alt skal være fagmessig av rett type. Slik skal også advokatens ytelse være. Han skal ha en klar forestilling om hva bevisene skal godtgjøre, hva et vitne skal belyse, og derfor hvilke spørsmål han må stille til vitnet.

En skolelærer kan heller ikke garantere at elevene lærer det de skal. Han kan bare i begrenset grad motivere dem til å arbeide med leksene. Men han eller hun kan ikke stå i mattetimen og ikke kunne sin Pythagoras. Vi kan ikke ha en geografilærer som ikke vet hvor ekvator er, eller at det er kaldt på Nordpolen.

Dette har lagmannsretten nå på sitt vis fortalt disse advokatene.

Allikevel, her kan dere lese,  ADVOKATENES ANKE TIL HØYESTERETT.

De største delene av adv. Østbeergs mislighold av min sak ble ikke vurdert av lagmannsretten fordi retten allerede hadde funnet å gi meg rett i krav som oversteg salærkravet som Østberg krevde. Derfor behandlet de kun noen få ting, slik som at han ikke hadde søkt om fri rettshjelp for meg slik han skulle gjort.
For de som ikke vet det: Advokater har en stor egeninteresse i at klienten ikke får fri rettshjelp, for statens salærsats er mye lavere enn det som adv. Østberg og de fleste andre advokater tar i timen.

Adv. Østberg og hans adv. Voie Danielsen mener saken er prinsipielt viktig, for etter deres oppfatning må ikke lagmannsrettens dom bli stående:

Saken reiser spørsmål om (…) anledningen til å fremme krav mot egen prosessfullmektig og på den måten få en omkamp om domstolens vurdering i den opprinnelige saken.

Omkamp! Disse advokatene vet at dét er noe man ikke vil ha i rettsvesenet. Er en dom først blitt rettskraftig, skal folk lære å leve med den, enten den var riktig eller gal. Derfor har disse advokatene ved enhver anledning forsøkt å vri det til at det jeg driver med er omkamp.

Saken har i denne sammenheng en side til spørsmålet om bevisvurdering og tidsnære bevis. Dersom man lar all bevistvil ramme advokaten til dels svært mange år etterpå, blir aktsomhetsnormen strengere enn det er grunnlag for.

Advokatene mener altså at lagmannsretten må legge hans forklaring til grunn, og ikke klientens, fordi saken er blitt gammel.

Det står mye i anken som er så rart at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Er det noe jeg har lært, så er det at uansett hvor åpenbart og oppe i dagen det er at advokatene farer med tull, uansett hvor mye man skulle tro at de avslører seg selv, kan man aldri la noe stå uimotsagt. Uansett hvor uspiselig det er, er det alltid mulig at den neste dommeren sluker det rått. Men det et møysommelig arbeid å finne frem til hvor det står i dokumentene, det som viser at det disse advokatene sier, er en bløff. Det tar uforholdsmessig mye tid å skrive et godt tilsvar og rydde opp i usannhetene.

Nå har jeg inngitt mitt tilsvar. De som er interessert kan lese MITT TILSVAR HER.

Tiden er det mest dyrebare vi har. Vi får alle et vist antall år å leve.  Fem år av mitt liv har jeg mistet til denne tidstyven. Uerstattelige arbeidsåre hvor jeg skulle videreutviklet mitt livsverk, Villmarksleiren. Nå forventer jeg at Høyesterett avviser anken og så gleder jeg meg til å få jobbe med det området der min styrke og kompetanse er.

 

2 thoughts on “Advokaten og hans advokat har anket til Høyesterett”

  1. Det jeg vet er at advokatforeningens klageorgan er meningsløst. Videre er bransjen korrupt ved at det meste er avtalt spill slik at begge advokater tjener godt på en sak. Advokater burde holde seg langt unna de fleste saker.

  2. Først og fremst tragisk at du nå igjen må bruke tid og krefter på denne saken, etter en grundig, god og riktig dom i lagmannsretten. Advokat Østberg kjenner tydeligvis ingen begrensning og har tydeligvis heller ikke skamvett. At han fremlegger klagebehandlingen gjort av disiplinærmyndighetene som “bevis” til sin anke, sier vel mye om det nivået denne anken ligger på. Advokatforeningens klageorgan er advokater som skal dømme advokater og de fleste som har klaget til disse klageorganene vet at dette er “bukken som passer havresekken” og et hån mot advokatklienters rettigheter. De fleste advokater blir frikjent der og lagmannsretten har i sin dom klart vurdert deres avgjørelse feil i denne saken, men advokat Østberg mener altså dette er et bevis som HR skal vektlegge……. Jeg kan f.eks. nevne at advokatforeningens klageorgan syns det var helt ok at advokat Østberg fakturerte timer også etter at Heidi avsluttet oppdraget, noe lamannsretten klart satte foten ned for. Jeg velger å tro at de som skal vurdere denne anken i HR vet at det eneste riktige er å avvise den og pålegge Østberg også disse saksomkostningene. Masse lykke til Heidi. Håper virkelig dommen blir rettskraftig og at du igjen kan få livet ditt tilbake. Det fortjener du virkelig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.