Hvor dårlig kan en advokat være?

Adv. Bjørn I. C. Østberg fant alltid på en grunn for ikke å ha møter med meg. Fem dager før rettssaken kom opp, ville han at vi skulle møtes, slik at vi hadde sett ansiktene til hverandre, men da ville han at vi skulle møtes på en kafe. Han hadde kontroll på hele saken så vi skulle bare slappe av og senke skuldrene. Dette kafebesøket fakturerte han til kr.4000,-.

Jeg fant ut senere at adv. Bjørn Ivar Christie Østberg ikke hadde noe kontor da han var min advokat, noe han har fått senere.

Adv. Østberg lot saken beramme over for få dager, kom alt for sent i gang med hvert prosesskrift, satte seg ikke nok inn i saken til å se sammenhengene, klarte ikke fremlegge de nødvendige bevisene som han hadde tilgjengelig og unnlot under rettssaken å føre deler av saken slik at jeg led store økonomiske tap.

Adv. Bjørn I. C. Østberg kom uforberedt til hovedforhandlingen og brukte uendelig tid på å bla frem og tilbake i papirer. Språket avslører hvordan han får tiden til å gå (se Uklar tanke = uklar tale skrevet av Camilla).  Han gav heller ingen strukturert fremstilling av min sak. Til alt overmål visste han ikke hva som behøvde å bevises. Videre stilte han ikke vitnene de nødvendige spørsmål og svarte feil på mange av dommerens spørsmål. Han glemte å prosedere det største av erstatningskravene. Under hans prosedyre viste det seg at han ikke en gang hadde “dokumentert” regnskapet. Da motparten fremsatte en lang rekke usannheter som var helt nye i saken, ba jeg om kontradiksjon, men adv. Østberg sa bare at det ikke var tid til det, og gjorde ingen ting overfor retten. Dermed ble dette stående med status som ikke bestridt.

 

På rettssakens siste dag presenterte han en salæroppgave på 300 timer, dvs kr. 600.000. Timelisten kom i posten over en uke senere. Adv. Østberg hadde ikke vist meg noen timeliste tidligere. Jeg hadde krav på fri rettshjelp for en del av saken og adv. Østberg skulle søke om dette, men så viste det seg at han heller ikke hadde gjort det.

Jeg sa opp hans oppdrag og sendte en begrunnelse for hvorfor jeg nektet å betale noe utover de kr. 150.000 han allerede hadde fått A-konto. Han svarte med en tilleggsfaktura, der han beregnet timer for å lese begrunnelsen til at jeg sa ham opp. I tillegg fakturerte han meg for å lese dommen som falt 10 dager etter at jeg hadde sagt ham opp.

Nå har han stevnet meg for tingretten og engasjert advokat Voie Danielsen til å føre saken for seg. Saken kommer opp i Oslo tingrett den 17. august og varer i fire dager. Jeg har ikke råd til flere advokater, og må føre saken selv mot to advokater, adv. Bjørn Ivar Chrisite Østberg og hans prosessfullmektig.

5 thoughts on “Hvor dårlig kan en advokat være?”

  1. Det var da helt drøyt! Har vært igjennom retten tre ganger og kjenner igjen løgnene, men har de to siste gangene vært mer heldig med advokatene. Synd jeg så dette for sent, ellers kunne jeg kanskje hjulpet deg litt.

    1. Hei,Morten Gullisken———-HER er jeg.Og er IKKE ferdig med en sak som nå er 5 år gammel,tre drapsforsøk,et ,-først TOTALT ramponert hus….Av min X og en psykiatrisk pasient.Dame. Disse ruset seg veldig.Rus var grunnen til at jeg MÅTTE bare dra. Får en valget: Livet,eller hus,ting og tang,-så velger i allefall jeg Livet……En meget intrikat sak,sa forsikrings-selskapet…..osv. Send p.m på facebook,så kan vi snakkes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.