Hvilken rettssikkerhet?

Dommere skal ikke være lojale mot politikernes ønsker. De skal være lojale mot rettssikkerheten.

Avisen Dagens Næringsliv skriver i dag om sorenskriver Helge Bjørnstad i Stavanger tingrett som roper at budsjettnedskjæringer «truer rettssikkerheten».

Dette er feil måte å se det på. Fortsett å lese Hvilken rettssikkerhet?